Savanorystė

Savanorystė

Viena pagrindinių VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuro užduočių – savanorystės skatinimas ir įtraukties į bendruomenę stiprinimas per savanorišką veiklą. 

Esame akredituoti kaip siunčiančioji ir koordinuojančioji tarptautinės savanorystės organizacija. Dalyvavome projekte „Informal Gate Mentoring“ (Grundtvig), kurio tikslas – plėtoti savanorių neformalių mentorių struktūras ir mokymo metodus. Partneriai sukūrė metodinę medžiagą „Informal Gate Mentoring Training Programme“. Pagal kurią mokėme tikslinę grupę. Dirbome su jaunais žmonėmis projekte „Atrask save“. Projekto tikslas – juos grąžinti į švietimo sistemą, suteikti jiems galimybę savanoriškai dirbti arba grįžti į darbo rinką. Skatiname jaunimo savanorystę užsienyje ir mūsų šalyje. 

Norinčius įgyti darbo įgūdžių bei mūsų įstaigos veikla besidominčius jaunuolius kviečiame savanoriauti!

Savanoriams suteikiame galimybę pasirinkti veiklos sritis pagal asmeninius interesus.