Projektai

Nevyriausybinių organizacijų, dirbančių su smurtautojais projektas „Smurto artimoje aplinkoje mažinimas Šiaulių mieste“ (Nr. SAAS10)
 
Projektą finansuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Projekto įgyvendinimo laikotarpis - 2019-04 - 2019-12 (8 mėn)
Projektas skirtas vykdyti smurtinio elgesio keitimo programas smurtą artimoje aplinkoje panaudojusiems asmenims. Bendradarbiaujant su Šiaulių apygardos probacijos tarnyba ir VšĮ Socialinių inovacijų centro įkurtais Bendruomeniniais šeimų namais, dalyvauti programoje bus atrenkami asmenys, kurie priklauso socialiai pažeidžiamiausioms grupėms.
Projekto įgyvendinimo metu, remiantis naujausiais ir inovatyviausiais (neblaivios ir sumišusios būsenos akiniais, savikontrolės ugdymo priemonėmis viešų paskaitų metu bei kognityvinės elgesio terapijos, motyvacinio interviu, deeskalacijos, psichodramos ir kt. konsultacijų metu) metodais, bus organizuojamos ir teikiamos smurto artimoje aplinkoje mažinimo ir smurtinio elgesio keitimo programos paslaugos smurtauti linkusiems asmenims.
60 projekto dalyvių bus suteikta 6 akad. val. psichologo ir 6 akad. val. socialinio darbuotojo konsultacijų, taip pat 8 akad. val. užsiėmimų grupėse.
Per dvi, dviejų valandų trukmės, viešas paskaitas viešose Šiaulių miesto vietose (Viešosiose miesto bibliotekose ar kitose vietose) gyventojai bus informuojami apie smurto artimoje aplinkoje priežastis, jo raiškos ir formų ypatumus bei pasekmes. Projekto metu bus organizuojamos 2 viešos paskaitos priklausomybių tema, atkreipiant dėmesį į priklausomybių ir smurto sąsajas, svaigalų įtaką sprendimų priėmimui, konfliktų valdymui ir agresijai. 
 
Skirta valstybės biudžeto lėšų - 13 860,00 Eur.

(NE!) VIENAS (Nr. NSPVP-17)
Projekto tikslas - teikti kompleksines paslaugas vaikams, nukentėjusiems nuo smurto ir netiesioginio smurto (liudininkams) bei jų šeimų nariams
Projektą finansuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Projekto įgyvendinimo laikotarpis - 2019-04 - 2019-12 (8 mėn)
 
Laukiami rezultatai: 
1. Mažiausiai 30 (bent 20 iš jų – nepilnamečių) smurtą patyrusių vaikų, netiesioginio smurto aukų (liudininkų) ir/ar jų šeimų narių bus suteikta 20 akad. val. individualių psichologo ir socialinio darbuotojo konsultacijų
2. Iki 15 projekte dalyvaujančių šeimų ir/ar asmenų sulauks teisininko konsultacijų.
3. Mažiausiai 20 7-16 metų vaikų ir paauglių dalyvaus grupiniuose užsiėmimuose, kuriuose bus didinamas vaikų suvokiamos aplinkos kontrolės pojūtis ir stiprinamas emocinis atsparumas.
4. Mažiausiai 10 suaugusių projekto dalyvių iš šeimų, susidūrusių su smurtu artimoje aplinkoje, dalyvaus organizuojamuose seminaruose ir įgis žinių smurto atpažinimo, agresijos bei pagalbos būdų, įveikiant smurtą, temomis, taip pat pagilins atsakingos tėvystės žinias ir įgūdžius.
5. Sukurti 6 vaizdo seminarai bei socialinė akcija prisidės prie informacijos apie smurtą sklaidos ir tolerancijos smurtui mažinimo visuomenėje.