EKO dirbtuvės Šiauliuose – socialinę atskirtį patiriantiems žmonėms

Projektas: EKO dirbtuvės Šiauliuose – socialinę atskirtį patiriantiems žmonėms
Projekto Nr: SŽ-661
Projektą finansuoja: Šiaulių miesto savivaldybė
Projekto vertė: 2461,36 Eur.
Projekto trukmė: 2020-06-01 – 2020-12-15
 
Projekto tikslas – ugdyti socialinę atskirtį patiriančių Šiaulių miesto gyventojų aplinkosauginį mąstymą, sudaryti sąlygas išmokti naudoti antrines žaliavas kūrybiškai, taip didinant jų socialinį aktyvumą ir socialinių įgūdžių palaikymą.  
 
ŽISPB uždaviniai projekte:
1. Mokyti kūrybiškai naudoti antrines žaliavas, taip ugdant socialinius ir darbinius įgūdžius. 
2. Skatinti pakartotinai panaudoti ir perdirbti daiktus, siekiant mažiau teršti aplinką. 
3. Formuoti gamtą tausojantį elgesį ir mąstymą.