Radviliškio r. sav. Bendruomeniniai šeimos namai

Projektas „Radviliškio rajono savivaldybės Bendruomeniniai šeimos namai“
VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras kartu su Radviliškio rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Radviliškio rajono savivaldybės Bendruomeniniai šeimos namai“ pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.1-ESFA-V-416 „Kompleksinės paslaugos šeimai“.
Projekto tikslas – teikti kompleksines paslaugas šeimoms, gyvenančioms Radviliškio rajono savivaldybėje.


Projekto uždavinys – sudaryti sąlygas 210 Radviliškio rajono savivaldybės gyventojų gauti kompleksiškai teikiamas paslaugas šeimai.
VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras projekto įgyvendinimo laikotarpiu teikia šias paslaugas:

psichosocialinę pagalbą smurtinio elgesio asmenų šeimos nariams (individualias ir grupines konsultacijas, papildomas grupines konsultacijas);
esant poreikiui – vaikų priežiūros paslaugą, kai tėvai dalyvauja projekto veiklose;
pavėžėjimo paslaugą – asmenims, kurie neturi galimybių naudotis viešuoju ar asmeniniu transportu