M.E.D.E.U.Y.M

Nacionalinė Italijos jaunimo agentūra patvirtino organizacijos UniOne projektą “M.E.D.E.U.Y.M – Įgalinimas per Europos jaunimo modelio sukūrimą”. Šį projektą finansuoja Erasmus+ 2014-2020 m. programa.
 
Projekto partneriai – IFALL (Švedija), ŽISPB (Lietuva) ir People to People Roman Chapter (Rumunija). Projektas atitinka Erasmus+ programos KA3 veiksmo prioritetus – skatinti jaunimo dalyvavimą struktūrinio dialogo procese. Struktūrinis dialogas – tai apibrėžimas, naudojamas Europoje apibūdinti dialogą tarp jaunų žmonių ir teisės aktų leidėjų, tiek siekiant didesnio informuotumo, tiek skatinant jaunesniąją kartą prisidėti prie Europos politikos formavimo.
 
Jaunuoliai iš Italijos, Švedijos, Rumunijos ir Lietuvos su jaunimo darbuotojų, mokytojų pagalba išsakys savo nuomonę apie daugiausia diskusijų Europoje keliančių klausimų:
- Dalyvavimas Europos sprendimų priėmimo procese,
- Socialinė integracija ir savanorystė,
- Socialinė žiniasklaida ir IT įrankiai.
 
Balandžio – gegužės mėn. dalyviai savo šalyse gilins žinias apie ES politiką,susitiks su vietos valdžios atstovais, ekspertais, savanoriais, o spalio mėn. Sicilijoje dalyvaus tarptautinėje konferencijoje, kurios tikslas yra parengti tarptautinį pozicijos dokumentą, kad Europos valdžios organai atkreiptų dėmesį į jaunimo politiką.
Vykti į Italiją bus atrinkti 8 dalyviai (17-26 m.) iš Lietuvos, kurie norės pasidalinti savo mintimis ir idėjomis su kitais jaunuoliais iš kitų Europos šalių.
Projekto dalyviai gaus Jaunimo paso sertifikatą, fiksuojantį neformaliuoju būdu įgytas kompetencijas ir pripažįstamą visoje Europos Sąjungoje.