"Atrask save"

Apie projektą „Atrask save“ – Šiaulių regioninėje televizijoje!
Balandžio 18 d. Šiaulių miesto savivaldybėje vyko spaudos konferencija, skirta skleisti informaciją apie projektą „Atrask save“.
Spaudos konferencijoje dalyvavo Vietos JGI koordinatorės Šiaulių mieste Indrė Katauskienė (iš VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuro), Giedrė Paliulienė (iš Šiaulių jaunimo centro) ir Šiaulių teritorinės darbo biržos Šiaulių skyriaus specialistė – koordinatorė Laura Každailytė.
Reportažus apie projektą gali pasižiūrėti čia:
 
 
 
 

 
„Atrask save“
LDB projekte „Atrask save“ esame užmezgę platų bendradarbiavimo tinklą su įvairiomis Šiaulių m. organizacijomis, įstaigomis, mokyklomis.
Draugaujame ir su Šiaulių miesto ir rajono PK viešosios policijos skyriumi. Mus visuomet mielai priima bendruomenės pareigūnų grupės vyresnioji specialistė Danutė Jakubkienė.
Balandžio 14 d. lankėmės Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Šiaulių skyriuje, susitarėme draugauti, pasiūlėme savo pagalbą. Indrė Katauskienė, paskatinta Šiaulių teritorinės darbo biržos Šiaulių skyriaus specialistės – koordinatorės Lauros Každailytės, tapo draugijos savanore.
 

„Atrask save“
LDB projekte „Atrask save“ esame užmezgę platų bendradarbiavimo tinklą su įvairiomis Šiaulių m. organizacijomis, įstaigomis, mokyklomis.
Draugaujame ir su Šiaulių miesto ir rajono PK viešosios policijos skyriumi. Mus visuomet mielai priima bendruomenės pareigūnų grupės vyresnioji specialistė Danutė Jakubkienė.
Balandžio 14 d. lankėmės Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Šiaulių skyriuje, susitarėme draugauti, pasiūlėme savo pagalbą. Indrė Katauskienė, paskatinta Šiaulių teritorinės darbo biržos Šiaulių skyriaus specialistės – koordinatorės Lauros Každailytės, tapo draugijos savanore.
 

 
Balandžio 5 d., pas mus lankėsi LDB kartu su JRD įgyvendinamo projekto „Atrask save“ koordinatorė Viktorija Znojevaitė. 
Viktorija kartu su vietos JGI koordinatorėmis Indre ir Gintare prie arbatos puodelio kalbėjosi apie mokymus, kurie vyko Kaune kovo mėn., atsakė į kilusius klausimus, pateikė pasiūlymų, kaip pritraukti neaktyvių jaunuolių.
Iki kitų susitikimų!

 


 
 
 
Balandžio 1 d. JGI vietos koordinatorė Indrė Katauskienė susitiko su Šiaulių Teritorinės Darbo Biržos darbuotoja Laura Každailyte. 
 
Kolegės neformalioje aplinkoje aptarė Jaunimo garantijų iniciatyvos  projektą „Atrask save“, kuris Šiaulių mies
te jau įgauna pagreitį. 
Susitikimo metu Indrė ir Laura aptarė NEET jaunuolių įtraukimo į projektą procesą, sunkumus, su kuriais susiduriama, ir pasidžiaugė pirmaisiais rezultatais.
Taip pat kolegės susitarė toliau tęsti glaudų bendradarbiavimą ir dalintis patirtimi.
 
Projektą „Atrask save“ įgyvendina Lietuvos darbo birža bendradarbiaudama su Jaunimo reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto lėšų.
 

 


 

Projektas „Atrask save“ įgauna pagreitį!

 
Mūsų organizacija, kuri įgyvendina projektą "Atrask save" Šiaulių m., jau turi pirmuosius dalyvius!!!!! 
Projektas yra skirtas 15-29 m. jaunuoliams, kurie šiuo metu nesimoko, niekur nedirba ir nesavanoriauja. 
Šiame projekte norime padėti jaunuoliams pažinti save, įgyti daugiau pasitikėjimo, patobulinti socialinius ir gyvenimo įgūdžius ir motyvuoti juos imtis norimos veiklos.
Darbas vyksta intensyviai ir kasdien bendraujame su potencialiais dalyviais.
Daugiau informacijos apie projektą http://www.jrd.lt/jgi-igyvendinimo-projektas-atrask-save
Projektą „Atrask save“ įgyvendina Lietuvos darbo birža bendradarbiaudama su Jaunimo reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto lėšų.
 

 
JAUNIMO GARANTIJŲ INICIATYVA (JGI) – KAS TAI?
Tai programa, kuria siekiama sumažinti jaunų bedarbių, nesimokančių, neaktyvių jaunuolių (NEET) skaičių, užtikrinant paslaugų, skirtų šiems jaunuoliams, prieinamumą, lankstumą, patrauklumą, taip pat motyvuoti jaunuolius naudotis siūlomomis paslaugomis, t.y. realia pagalba įgyjant asmeninių ir socialinių įgūdžių, pasirenkant profesiją, grįžtant į darbo rinką ar švietimo sistemą.
 
KODĖL SVARBU KOVOTI SU JAUNIMO NEDARBU?
Aukštas nedarbo lygis yra vienas didžiausių iššūkių šalies ekonomikai. Niekur nedirbantis, nesimokantis, nedalyvaujantis aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse, neatliekantis praktikos jaunimas brangiai kainuoja ne tik dėl augančio poreikio socialinėms išmokoms bei pašalpoms, bet ir dėl neišnaudojamo darbo jėgos potencialo.
 
KO SIEKIAMA PROJEKTU „ATRASK SAVE“ ?
Projektas skirtas jaunimui (15 – 29 m.), kuris nedirba, nesimoko, neatlieka praktikos ir nedalyvauja mokymuose. Projekto tikslas – suteikti jaunuoliams aktyvumo skatinimo priemones, atsižvelgiant į tai, kokį pasiūlymą jaunas žmogus pageidauja gauti: dirbti, mokytis ar atlikti praktiką. Šios paslaugos yra suteikiamos pagal individualius kiekvieno jauno žmogaus poreikius, taikant įvairias darbo su jaunimu formas bei neformaliojo ugdymo metodus, didžiausią dėmesį skiriant individualiam darbui. 
Jaunimo garantijų iniciatyvos projekto „Atrask save“ partneris VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras dirba su teritorinėje darbo biržoje neregistruotais jaunais žmonėmis. Šią funkciją atlieka biure dirbančios vietos JGI koordinatorės.
 
VIETOS JGI KOORDINATORIAUS FUNKCIJOS:
NEET suradimas, atpažinimas, informavimas apie galimybes ir poreikių nustatymas;
Individualios veiklos plano (IVP) sudarymas ir motyvavimas;
Projekto dalyvių grupių sudarymas, paslaugų pagal IVP organizavimas;
IVP plano įgyvendinimo priežiūra;
Tarpininkavimas tarp NEET ir darbo rinkos, švietimo sistemos, NVO bei visuomeninę ir savanorišką veiklą organizuojančių organizacijų;
Tarpininkavimas tarp NEET ir vaiko minimaliosios priežiūros paslaugos teikiančios įstaigos;
Ryšio su NEET palaikymas, tarpininkavimas, motyvavimas;
Veiklų viešinimas.
 
TEIKIAMOS PASLAUGOS:
Vaiko minimalios priežiūros paslaugos;
Pagalbos pažįstant save paslaugos;
Socialinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymo paslaugos;
Motyvavimo paslaugos;
Informavimo ir konsultavimo apie jauno žmogaus galimybes paslaugos;
Įtraukimo į visuomenei naudingą veiklą paslaugos;
Tarpininkavimo su švietimo įstaigomis paslaugos;
Savanorystės organizavimas;
Tarpininkavimo su TDB paslaugos.
 
PASLAUGOS TEIKIAMOS ATSIŽVELGIANT Į DALYVIŲ AMŽIAUS GRUPĘ IR POREIKIUS:
Neaktyviems 15-18 m. jauniems žmonėms (re)integruotis į švietimo sistemą;
Neaktyviems 16-29 m. jauniems žmonėms (re)integruotis į darbo rinką;
Neaktyviems 16-29 m. jauniems žmonėms atlikti kokybišką praktiką;
Nukreipimas į savanorystę.
 
KUR KREIPTIS?
Jei norite dalyvauti projekte, susiraskite mus:
Adresu Ežero g. 8-1, Šiauliai (VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras);
El. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.;
Telefonu +370 633 23 731
 
Projektą „Atrask save“ įgyvendina Lietuvos darbo birža bendradarbiaudama su Jaunimo reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto lėšų.
 

 
JGI (Jaunimo garantijų iniciatyva) – tai nauja, 2013 m. balandį ES šalių patvirtinta, kovos su jaunimo nedarbu ir neužimtumu programa, į kurią įtraukiami jauni asmenys nuo 15 iki 29 metų amžiaus. Šios programos siekis, kad visi jaunesni nei 25 metų asmenys per keturis mėnesius nuo formaliojo ugdymo (mokyklos, aukštosios mokyklos ar kt.) baigimo ar tapimo bedarbiais gautų kokybišką darbo pasiūlymą, pasiūlymą tęsti studijas, atlikti stažuotę ar praktiką, pritaikytą prie individualių poreikių ir padėties.
 
 
NEET sąvoka kilo apibrėžimo, reiškiančio niekur nedirbantį ir nesimokantį jaunimą (angl. „Not in Education, Employment, or Training“). Pirmą kartą ši sąvoka pavartota maždaug prieš dešimtmetį Jungtinėje Karalystėje ir nuo to laiko pasklido po visą pasaulį – nuo Kanados iki Japonijos – įžiebdama diskusijas apie jaunimo užimtumą ir atkreipdama politikų dėmesį į iššūkius, tenkančius jaunesniems nei 29-erių metų žmonėms.
 
 
Suteikiame Jums galimybę atrasti save: savanoriauti, mokytis, ir dirbti.
Susidomėjai? Kreipkis: 
Ežero g. 8 – 124, Šiauliai
Mob. 8 633 23731 el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. Indrė
Mob. 8 676 88421 el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. Gintarė