Intro - integracijos į darbo rinką stiprinimas kaip būdas socialiai pažeidžiamų grupių užimtumui didinti

Įgyvendiname projektą "Intro - integracijos į darbo rinką stiprinimas kaip būdas socialiai pažeidžiamų grupių užimtumui didinti"
 
2019 metais VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras įgyvendina projektą, skirtą pažeidžiamų, vienišų, socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracijos į darbo rinką didinimui ir socialinių įgūdžių ugdymui per užimtumo terapiją. Įgyvendinant projektą suorganizuotų 16 akad. val. užsiėmimų metu, taikydami įvairias meninės raiškos priemones, dalyviai mokosi ugdyti darbinius įgūdžius, tokius kaip kruopštumas, tvarkos darbo vietoje palaikymas, atsakomybė, kantrybė, gebėjimas planuoti laiką ir kitus įgūdžius. Taip pat užsiėmimų metu orientuojamės į socialinių įgūdžių ugdymą - bendravimą ir bendradarbiavimą komandoje, problemų sprendimą ir kitus. 
 
Projektą finansuoja Šiaulių miesto savivaldybė
Iš Savivaldybės biudžeto skirtas finansavimas - 575,00 €