DSH Positive choices (Tyčinis savęs žalojimas. Pozityvūs pasirinkimai)

 

 
 
"Erasmus + KA2 strateginės partnerystės jaunimo reikalų srityje
 
Projekto numeris: 2014-2-UK01-KA205-012013
 
Trukmė: 2015/04/01 - 2017/03/31
 

Projektas "DSH Positive Choices" yra skirtas spręsti sąmoningo savęs žalojimo problemą jaunimo tarpe. Ši problema dažnai vertinama kaip "asmenybės sutrikimas". Žmogui dažnai klijuojamos įvairios neigiamos etiketės. Tokios žymos veda prie socialinės atskirties ir izoliacijos, depresijos ir galiausiai gali baigtis rizikoje esančio jauno žmogaus savižudybe.

Darbe su jaunimu yra taikomos įvairios intervencijos priemonės, kurios gali padėti jauniems žmonėms kovoti su Aleksitimija (nesugebėjimas išreikšti emocijas ir jausmus), tačiau daugelis mokytojų, jaunimo darbuotojų ir kitų specialistų, dirbančių su jaunimu, šių priemonių nežino arba nėra apmokyti jas taikyti darbe su jaunimu.

DSH Positive Choices bus siekiama „gerinti su jaunimu susijusios veiklos kokybę, visų pirma skatinant jaunimo reikalų srityje dirbančių organizacijų ir (arba) kitų suinteresuotųjų subjektų sustiprintą bendradarbiavimą“ (konkretusis Erasmus+programos tikslas jaunimo reikalų srityje). Projekto metu bus vykdomi dviejų metų trukmės mokymai, susiję su emocinio atsparumo, pasitikėjimo savimi, savianalizės ugdymu jaunų žmonių tarpe. Visi partneriai kartu sudarys atvirą mokymo išteklių bazę visiems, dirbantiems jaunimo reikalų srityje, ypač su tais jaunais žmonėmis, kurie patiria Aleksitmijos simptomus ar patiria emocinius sunkumus. Kiekvienas projekto partneris savo šalyje organizuos 3 dienų trukmės susitikimą ir pristatys du vienos dienos trukmės mokymus susijusiomis temomis, kurie gali padėti jauniems žmonėms tapti emociškai atspariems, taip pat bus vykdomi mokymai jaunimo darbuotojams - kaip atpažinti ir kovoti su depresijos, abejiškumo, Aleksitmijos simptomais ir kaip padėti jaunuoliui priimti profesionalią pagalbą.

Partneriai užsienyje įgytas žinias perduos savo šalies jaunimo darbuotojams nemokamų seminarų metu. Visi projekto rezultatai bus pristatyti galutinėje tarptautinėje konferencijoje Šiauliuose 2017 metų kovo mėnesį.

 
 
Partneriai:
Plymouth and District Mind, Jungtinė Karalystė
Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras, Lietuva
Society of Social Psychiatry and Mental Healt, Graikija
BEHDER, Turkija
Bucovina, Rumunija
AUTH, Graikija
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 mokymų iš 6 partnerystės susitikimų
Plimutas - 1 Susitikimas
1. Rūpinimasis savo mentaline sveikata. 6 savaičių trukmės kursas. Jis skirtas analizuoti savęs priėmimo, saviužuojautos ir savivertės tematiką. Dalyviai išmoks taikyti šią metodiką darbe su jaunimu. 
2. Savianalizė. 8 savaičių trukmės kursas. Jis skirtas padėti žmonėms, kurie serga lengva ir vidutinio sunkumo depresija bei  jaučia nerimą. Šio kurso metu siekiama  padėti identifikuoti minčių, jausmų ir elgesio tarpusavio ryšį bei suteikti galimybę mokytis naujų streso įveikimo būdų.
 
Šiauliai - 2 susitikimas
1. “Engiamųjų teatras” yra specifinė teatro technika ir tuo pačiu žaidimas, kuriuo siekiama motyvuoti žmones, atkurti tikrą dialogą ir sukurti erdvę dalyviams teatro scenoje patiems imtis veiksmų. Pagrindinė “Engiamųjų teatro” idėja yra ta, kad kiekvienas asmuo turi teisę veikti "vaidindami" jų pačių gyvenimą; dalyviai yra ir aktorius, ir žiūrovas. Mes esame "Stebėjimo - aktoriai!" – šį šūkį sugalvojo Boal. Naudojami tokie metodai: troškimų vaivorykštė, forumo teatras, įstatymų leidybos teatras, laikraščių teatras, nematomas teatras.
2. "Vaizdinių teatras". Šis teatras visais atžvilgiais yra panašus į “Forumo teatrą” išskyrus tai, kad vaidinimo metu niekas nejuda. “Vaizdinių teatras” kviečia "stebėjimo-aktorius" sustingti tam tikromis pozomis, taip užfiksuojant konkrečios situacijos momentą. Tuomet vaizdas, darant nežymius pozų pakeitimus, tampa kritinės refleksijos šaltiniu - tai leidžia greičiau plėtoti veiksmą.  Tuo tarpu “Forumo teatras” dažnai apima nedidelę grupę žmonių, kuri kuria ir repetuoja epizodus. “Vaizdinių teatras” gali būti sukurtas vietoje bendradarbiaujant pakankamai dideliam skaičiui žmonių – dėl šios priežasties “Vaizdinių teatras” yra neįtikėtinai prieinama priemonė naudoti darbo su jaunimu metu, siekiant kurti strategijas ir imtis tiesioginių veiksmų.
 
Atėnai - 3 Susitikimas
1. Mentalinės sveikatos švietimas bendruomenės nariams, tėvams ir mokytojams, skiriant dėmesį vaikų netinkamo auklėjimo ir prievartos prieš vaikus problematikai. Tikslas: didinti informuotumą ir pripažinti vaikų netinkamo elgesio ir prievartos prieš vaikus problemą bei jų poveikį psichinei jaunų žmonių sveikatai.   
2. Darbas su jaunimu, paauglystės krizė. Tikslas: padidinti atpažinimą pirmųjų simptomų tokių paauglių, kurie susiduria su labiau specifiniais (kalbant apie patologiją) sunkumais ir yra pavojuje išsivystyti save žalojantį elgesį.
 
Aksaray - 4 Susitikimas
1. Grupinis darbas siekiant nustatyti Aleksitmijos jaunų žmonių tarpe priežastis ir pasekmes; išskirti tipinį jaunų žmonių, kenčiančių nuo Aleksitimijos, elgesį;
2. Interaktyvių užduočių įvairovė yra skiriama grupei, siekiant detaliai išanalizuoti Aleksitimijos tarp jaunų žmonių temą, tokių kaip ekspromtu imamas interviu iš jaunų žmonių ir jų užfiksavimas video kamera; kasdienių daiktų naudojimas siekiant analizuoti Aleksitimiją.
 
Suceava - 5 susitikimas
1. Pantomima: suvaidinti skirtingus jausmus, skirtingą nuotaiką, skirtingus gestus, tokius kaip rankų plovimas su šaukštu - ir visa tai kartoti priešais veidrodį - tai būdas įsiminti ir kasdienių pratimų dalis. Terapija taikant šį metodą yra tarsi energijos kaita. Taip pat naudojami mimikų, šuniuko teatro ir gestų metodai - šie metodai rekomenduojami žmonėms, stokojantiems socialinių įgūdžių, sergantiems autizmu arba bijantiems kalbėti ar žiūrėti į kitą asmenį.
2. Fotografija: vaikščiojimas gatvėje, užfiksuojant skirtingas žmonių situacijas, fotografijose užfiksuotų žmonių veidų, jų skleidžiamų nuotaikų aptarimas. Šis metodas padės suvokti ir atpažinti jausmus, skatins skirti daugiau dėmesio veido išraiškoms, kai žiūrima į kitus, padės įveikti bendravimo ar akių kontakto baimę.
 
Amfissa - 6 Susitikimas
1. "Savianalizė - išreikšti kartu". Kurso tikslas - mokyti gyvenimo pamokų, stiprinti vaikų gebėjimą bendrauti, apginti save, paremtų jaunuolių vystymąsi, ugdyti sveikus socialinius ir emocinius įgūdžius.
2. "Bendruomenė ir rizikoje esantis jaunimas: nuo abipusės baimės į tarpusavio supratimą". Šio kurso metu naudojamas menas kaip "tiltas" ir bendroji priemonė, siekiant padidinti supratimą ir skatinti šias neformalias grupes, kurti ir palaikyti palankią aplinką jauniems žmonėms, esantiems rizikoje.