Conature

“Sąmoningas gamtinių išteklių naudojimas“ (CONATURE) Erasmus+ K2 programos projektas Nr. 2017-1-CZ01-KA204-035591
 
VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras nuo 2017 m. spalio mėnesio pradėjo įgyvendinti Erasmus + K2 tarptautinį projektą „CONATURE“. Pagrindinis "CONATURE" (sąmoningas gamtinių išteklių naudojimas) projekto tikslas, kurti tokias novatoriškas priemones, kurių pagalba naudojant skaitmenines technologijas, projekto dalyviai galėtų įgyti profesinius įgūdžius ir kompetencijas aplinkos ir ekologinio ūkininkavimo srityje bei įgytas žinias perduoti kitiems.
Projekto įgyvendinimo metu bus siekiami ir kiti tikslai: švietimo tobulinimas, savanoriškumas, socialinė sanglauda, tiesioginė gamtos apsauga, kultūros paveldo išsaugojimas, ES pilietybės bei vertybių propagavimas.
Viso projekto metu, projekto veiklose tiesiogiai dalyvaus 108 dalyviai, o per projekto sklaidą netiesioginę nauda gaus dar 3500 žmonių.
Per dvejus projekto įgyvendinimo metus, bus parengta mokymo ir aplinkosaugos bei ekologinio ūkininkavimo mokymo programa, kurią sudarys tiesioginis ir virtualus mokymo procesų derinys, t.y. dalijimasis geriausios praktikos pavyzdžiais ir e-mokymosi forma naujausiomis skaitmeninėmis priemonėmis.
Susitikimų su projekto partneriais metu bus parengta metodologija, kurios pagalba parengta mokymo programa bus naudojama kaip projekto rezultatų sklaidos priemonė.
 
Projekto partneriai:
1. NGO infinity-progress (Čekija) projekto koordinatoriai;
2. VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras (Lietuva);
3. COMUNE DI SCANDIANO (Italija);
4. Tudás Alapítvány (Vengrija);
5. Institut für interdisziplinäre Bildung (Austria)
6. SYNERGY EUROPEAN CONSULTING LTD (Didžioji Britanija)
 
Projekto svetainė http://conatur.ekegyesulet.hu/