Šeimos konferencijos paslaugos

VAIKAI IR ŠEIMOS ARTIMIAUSIU METU ŠIAULIUOSE JAU GALĖS GAUTI ŠEIMOS KONFERENCIJOS PASLAUGĄ
 
VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuro atstovė 2020 m. sausio 13–16 dienomis dalyvavo Šeimos konferencijos metodo koordinatoriaus teoriniuose ir praktiniuose mokymuose. Šeimos konferencijos metodo mokymus organizavo Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kartu su labdaros ir paramos fondu „Dienvidis“ įgyvendindami Europos Sąjungos projektą „Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje“. 
Šeimos konferencija – socialinio darbo metodas, kurį taikant siekiama ieškoti šeimos paramos išteklių tarp išplėstinės šeimos bei kitų šeimai svarbių asmenų, įtraukti į sprendimo dėl šeimos situacijos gerinimo priėmimą pačią šeimą ir vaiką, įgalinti šeimą pačią priimti sprendimus ir siūlymus dėl savo problemų sprendimo. Metodo pagrindinis tikslas – įtraukti į sprendimo priėmimą pačią šeimą ir vaiką. Metodas yra labai veiksmingas, nes sprendimai ir siūlymai pateikiami pačių šeimos narių. Į pagalbos vaikui ir šeimai procesą, vaiko pageidavimu, gali būti įtraukiami ne tik šeimos nariai, giminės, bet ir vaiko patikėtinis, kuris padėtų vaikui išsakyti savo norus, jausmus, problemas, lūkesčius, suteiktų jam saugumo jausmą, padeda jam, prireikus už vaiką išsako jo poziciją.
Šeimos konferencijos metodu siekiama išsaugoti vaiką šeimoje, su vaiko gerove susijusias problemas išspręsti artimos ir išplėstinės šeimos rate, nesikišant institucijoms, išsaugant šeimos paslaptį bei konfidencialumą. Šis metodas gali būti taikomas tada, kai vaikas kenčia, nes tėvai skiriasi, kai vaikas netenka vieno ar abiejų tėvų, kai šeimos narys suserga (pvz., depresija ar kita liga), kai vaikas bėga iš namų, kai vaikui gresia išmetimas iš mokyklos, kai vaikui reikia globėjų (rūpintojų) šeimos, kai kinta vaiko fizinis aktyvumas, susikaupimas ir daug kitų atvejų, kurie suaugusiam kyla nerimas dėl vaiko gerovės.
Šeimos konferencijos metodą taiko ir vykdo šeimos konferencijos koordinatorius, yra nepriklausomas asmuo, nepažįstantis šeimos ir nežinantis jos istorijos. Šeimos konferencijos koordinatorius nepavaldus atvejo vadybininkui ar socialiniam darbuotojui, jis nepriima sprendimų, nemoko šeimos, tačiau padeda šeimai pasiruošti ir pravesti šeimos susirinkimą, kurio metu pati šeima sprendžia susidariusią situaciją, ieško ir suranda sprendimo būdus. Šeimos susirinkime pagrindinis veikėjas yra vaikas, kuris formuluoja klausimus, aktyviai dalyvauja sprendimų priėmimo procese, ir sprendimai priimami iš vaiko pozicijos.
Šeimos konferencijos metodas pradėtas vystyti nuo 1980 metų Naujojoje Zelandijoje, stebint maorių šeimos kultūrą ir šeimos ginčų sprendimo tradicijas, o pradėtas taikyti 1989 metais. Šiandien Šeimos konferencijos metodą taiko apie penkiasdešimt šalių. Pasaulyje metodas taikomas sprendžiant klausimus, susijusius ne tik su vaiko gerove, bet taip pat ir senjorų, neįgalių asmenų šeimoje problemoms spręsti.
Į Lietuvą šį metodą atvedė ir jo sklaida bei įsitvirtinimu rūpinasi Klaipėdos labdaros ir paramos fondas „Dienvidis“ direktorė Jurgita Kulevičienė ir direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui Milda Budrienė. Teisinė bazė dar tik kuriama, tačiau jau šiandien Lietuvoje apmokyta 120 šeimos konferencijos koordinatorių ir tik šie asmenys galės teikti Šeimos konferencijos paslaugą. 
Šiauliuose Šeimos konferencijos paslaugą galės teikti VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuro specialistas. Dėl Šeimos konferencijos metodo pristatymo prašome kreiptis Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. .