Mokymo paslaugos

Kviečiame dalyvauti VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuro organizuojamuose mokymuose.

Organizuojame ir vedame neformalius mokymus.  Taip pat siūlome neformalaus ugdymo užsiėmimus  vykdomus forumo teatro metodu. 

Vedame mokymus pagal užsakymus. Veiklos gali būti organizuojamos pagal parengtas mokymosi programų temas arba specialiai rengiamos atsižvelgiant į konkrečius kliento pageidavimus.

 

 


LAIKO IŠTEKLIŲ VALDYMAS IR ASMENINIS EFEKTYVUMAS SOCIALINIAME DARBE
Mokymų vieta: Ežero g. 8-1, Šiauliai
Mokymų laikas: Pranešime susidarius grupei
Mokymų kaina: 1 asmeniui – 25,00 €
Mokymų trukmė: 8 akad. val.:
• Teorinis mokymas 3 akad. val.;
• Praktinis mokymas 5 akad. val.
Aprašymas. Viena didžiausių problemų, su kuriomis šiandien susiduria socialiniai darbuotojai savo veikloje, yra laiko trūkumas bei jo panaudojimo efektyvumas. Atlikdami daug skirtingų funkcijų, tačiau nemokėdami racionaliai valdyti turimų laiko išteklių jie neįgyvendina numatytų užduočių bei dirba „pastovaus laiko trūkumo“ režimu, todėl patiria chronišką stresą, kuris sukelia įvairias žalingas pasekmes jų sveikatai bei gyvenimo kokybei. Todėl požiūris į laiko išteklių valdymą tampa esminiu veiksniu, nuo kurio priklauso socialinių darbuotojų asmeninis efektyvumas ne tik darbe, bet ir kitose gyvenimo srityse. Mokymų metu bus supažindinama bei mokoma praktikoje taikyti socialinį darbą efektyvinančius laiko planavimo metodus, asmeninio efektyvumo principus, įgalinančius asmenį prisiimti visišką atsakomybę už savo veiklos rezultatus.
 
Teorinių užsiėmimų metu lektorius dalyvius supažindins su esminiais laiko planavimo principais, socialinį darbą efektyvinančiais laiko planavimo metodais; supažindins su asmeninio efektyvumo reikšmingumu, siekiant profesinių tikslų socialiniame darbe, atsakomybės, asmeninės vizijos bei tikslų išsikėlimo ir įgyvendinimo, darnos su savimi ir kitais. 
Praktinių užsiėmimų metu aptariant pateiktus atvejus bus analizuojama, kokias pagrindines klaidas valdydami turimus laiko išteklius dažniausiai daro socialiniai darbuotojai, diskusijų  metu bus mokomasi, kaip identifikuoti ir valdyti „laiko vagis“, su kuriais dažniausiai susiduriama socialiniame darbe, atliekant praktines užduotis dalyviai įtvirtins teorines žinias, išmėgins stresą šalinančias kvėpavimo technikas. 
Tikslinė grupė: Socialinio darbo specialistai 
 
Išduodamas pažymėjimas (SPPD kodas SD20180071), kuris galioja socialinių darbuotojų atestacijos metu.
 
Kita: 
- Su dalyviais bus susisiekta asmeniškai. 
- Už apgyvendinimo, maitinimo bei kelionės išlaidas iki ir iš mokymų atsakingi patys dalyviai ar juos siunčianti organizacija. 
- Susidarius mokymų grupei (nuo 20 dalyvių) Jūsų mieste, lektoriai gali atvykti į Jūsų organizaciją. Lektorių kelionės išlaidos NEĮSKAIČIUOTOS į mokymų kainą. Jas dengia dalyviai.
 

Darbuotojų motyvacijos stiprinimas dirbant su klientais
Mokymų vieta: Ežero g. 8-1, Šiauliai
Mokymų laikas: Pranešime susidarius grupei
Mokymų kaina: 1 asmeniui – 50,00 €
Mokymų trukmė 16 akad. val.:
• Teorinis mokymas 5 akad. val.;
• Praktinis mokymas 11 akad. val.
Aprašymas. Motyvacinės aplinkos kūrimas socialinių paslaugų įstaigose – vienas iš svarbiausių efektyvios socialinio darbuotojo veiklos veiksnių, nuo jų kvalifikacijos ir motyvacijos tiesiogiai priklauso teikiamų paslaugų kokybė. Neigiamą poveikį motyvacijai turi nedidelis socialinio darbuotojo prestižas visuomenėje, nuolatinis susidūrimas su neigiamais gyvenimo reiškiniais, neapibrėžti darbo rezultatų vertinimo kriterijai, didelis klientų skaičius, viršvalandžiai, mažas atlyginimas už darbą. Ši programa yra skirta plėsti darbuotojų žinias apie motyvacijos stiprinimą bei mokytis susidaryti savo individualų pasikeitimo planą, kuris skatintų darbuotojų vidinę ir išorinę motyvaciją dirbant su klientais. Kiekvienas socialinis darbuotojas geriau žinodamas motyvacijos teorijas bei įvairius motyvavimo būdus, principus - juos galės pritaikyti praktikoje ir lengviau rasti individualias priemones jį skatinančias efektyvesniam darbui su klientais.
Teorinių užsiėmimų metu lektorė supažindins dalyvius su motyvacijos teorijomis ir galimu jų praktiniu pritaikymu, supažindins su veiksniais turinčiais įtakos jų vidinės ir išorinės motyvacijos stiprinimui, pristatys keturis motyvaciją skatinančio pokalbio principus ir šių principų svarbiausi aspektai, kurie padės socialiniams darbuotojams efektyviau save motyvuoti pokyčiams darbui su klientais.
Praktinių užsiėmimų metu socialiniai darbuotojai bus įtraukti į minčių lietaus užduotį, kuri padės įtvirtinti teorines žinias. Taip pat praktinių užduočių metu bus atliekami įvairūs motyvaciją stiprinantys žaidimai – užduotys, kurių dėka dalyviai galės išbandyti save juos atliekant bei įvertinant. Socialiniai darbuotojai bus įtraukti į darbą grupėse bei individualiai, taikant simuliacinių žaidimų metodą vaidins realią situaciją naudojant motyvaciją skatinančio pokalbio principus, bus siekiama rasti sėkmės formulę, kuri labiau motyvuotų darbuotojus
 
Tikslinė grupė: Socialinio darbo specialistai 
 
Išduodamas pažymėjimas (SPPD kodas SD20170051), kuris galioja socialinių darbuotojų atestacijos metu.
 
Kita: 
- Su dalyviais bus susisiekta asmeniškai. 
- Už apgyvendinimo, maitinimo bei kelionės išlaidas iki ir iš mokymų atsakingi patys dalyviai ar juos siunčianti organizacija. 
- Susidarius mokymų grupei (nuo 20 dalyvių) Jūsų mieste, lektoriai gali atvykti į Jūsų organizaciją. Lektorės kelionės išlaidos NEĮSKAIČIUOTOS į mokymų kainą. Jas dengia dalyviai.
 

SOCIALINIŲ PROJEKTŲ RAŠYMAS PRADEDANTIESIEMS
Mokymų vieta: Ežero g. 8-1, Šiauliai
Mokymų laikas: Pranešime susidarius grupei
Mokymų kaina: 1 asmeniui – 45, 40, 35 € (Kuo jūsų daugiau, tuo mokate mažiau!)
Mokymų trukmė 8 akad. val.:
• Teorinis mokymas 2 akad. val.;
• Praktinis mokymas 6 akad. val.
 
Sukaupėme nemažai projektų rašymo patirties, kuria norime pasidalinti su jumis! 
Tai mokymai apie projektų rašymą ir lėšų pritraukimą organizacijai. 
Mokymų tikslas – padėti dalyviams įgyti praktinių projektų rašymo gebėjimų. Dalyviai išgirs ne tik teoriją, bet taip pat bus pateikta ir laimėtų projektų pavyzdžių, analizuojami jų sėkmės faktoriai, pateikti konkretūs pavyzdžiai apie nacionalinių ir tarptautinių (Erasmus+, Nordplus ir kt. programų) projektų rengimą. Visų mokymų metu dalyviai pildys besimokančiojo dienoraštį, todėl po mokymų turės paprastą potencialaus projekto planą. Mokymuose taip pat bus pristatytos svetainės, kur galima rasti informacijos apie finansavimo galimybes.
Po mokymų išduodamas neformalaus ugdymo pažymėjimas.
Registracija tel. +370 616 34383
 

„TimeSlips“ ir kiti inovatyvūs socialinio darbo su senyvo amžiaus, dementiškais asmenimis metodai
Mokymų vieta: Ežero g. 8-1, Šiauliai
Mokymų laikas: Pranešime susidarius grupei
Mokymų kaina: 1 asmeniui – 50,00 €
Mokymų trukmė 16 akad. val.:
• Teorinis mokymas 5 akad. val.;
• Praktinis mokymas 11 akad. val.
Aprašymas. Šiuo metu formuojasi naujas požiūris į dementiškų pacientų gydymą ir slaugą, nes fizinis ir psichinis demencijos poveikis yra negrįžtamas, paveikiantis tiek asmens elgseną, tiek jo santykius su kitais asmenimis. Tyrimais nustatyta, kad sveikatos ir ypač socialinės paslaugos demencija sergantiems teikiamos neadekvačiai, pasigendama būtent šiai grupei reikiamų paslaugų. Profesorė Anne Basting sukūrė TimeSlips metodą, kurio esmė - kūrybiškas istorijos pasakojimas. Taikant šį metodą gyventojai globos namuose daugiau įsitraukia į veiklas, yra aktyvesni, darbuotojai ir gyventojai daugiau bendrauja tarpusavyje, pagerėja darbuotojų požiūris į senyvo amžiaus žmones. 
 
Teorinių užsiėmimų metu dalyviams pristatomi pagrindiniai socialinio darbo su senyvo amžiaus, dementiškais asmenimis principai: senatvė, senatvinė demencija ir jos ypatumai, bendriausi geriatrinės reabilitacijos ypatumai, inovatyvius užsienyje taikomus darbo metodus su senyvo amžiaus, dementiškais žmonėmis: bendravimas kitaip, prisilietimo džiaugsmas, saviraiška per judesį, poezijos kūrimas, išankstinių nuostatų apie senyvą amžių laužymas, tinkamas žodynas bendraujant su senyvo amžiaus, dementiškais žmonėmis, gyvenimo kokybės gerinimas socialinės globos, priežiūros įstaigoms bendradarbiaujant su muziejais
Praktinių užsiėmimų metu socialiniai darbuotojai dalyvaus trumpose pratybose, skirtose momentinei, regimajai, skaitmeninei ir ilgalaikei atminčiai lavinti, atliekamos įvairios užduotys, padedančios įžvelgti teigiamas senėjimo pasekmes, ugdyti kantrybę, empatiją, emocijų pažinimą per judesį, kūno suaktyvinimą, santykio formavimą per kontaktą, pagalbą atliekant tam tikrus judesius.
Tikslinė grupė: Socialinio darbo specialistai 
 
Išduodamas pažymėjimas (SPPD kodas SD20160031), kuris galioja socialinių darbuotojų atestacijos metu.
 
Kita: 
- Su dalyviais bus susisiekta asmeniškai. 
- Už apgyvendinimo, maitinimo bei kelionės išlaidas iki ir iš mokymų atsakingi patys dalyviai ar juos siunčianti organizacija. 
- Susidarius mokymų grupei (nuo 20 dalyvių) Jūsų mieste, lektoriai gali atvykti į Jūsų organizaciją. Lektorės kelionės išlaidos NEĮSKAIČIUOTOS į mokymų kainą. Jas dengia dalyviai.
 

Kūno kalba – ką iš tiesų sako klientas?
Mokymų vieta: Ežero g. 8-1, Šiauliai
Mokymų laikas: Pranešime susidarius grupei
Mokymų kaina: 1 asmeniui – 50,00 € 
Mokymų trukmė 16 akad. val.:
• Teorinis mokymas 5 akad. val.;
• Praktinis mokymas 11 akad. val.

Aprašymas. Bendraudami mes galime perduoti kitiems žmonėms tai, ką galvojame ar jaučiame. Tik bendraudami žmonės gali ugdyti kitus ir tobulinti save, mokyti ir mokytis. Atidžiam pašnekovui dažnai daug ką suprasti ir įvertinti padeda kito žmogaus laikysena, virpančios rankos, akys, veido išraiška, balso tembras.  Nežodinis (neverbalinis) bendravimas – tai pats paprasčiausias būdas perduoti pasitenkinimą, nepasitenkinimą, skausmą, simpatiją ar antipatiją kitam žmogui. Kūno kalba išreiškiama daugiau nei pasakoma žodžiais, todėl turėtume gerai žinoti jos elementus, nes jie tiesiogiai atspindi žmogaus fiziologines reakcijas ir tinkamas jų naudojimas leidžia patobulinti socialinio bendravimo įgūdžius, lavina gebėjimus tiksliai apibūdinti save, nenaudojant žodžių. Ši programa yra skirta plėsti socialinių darbuotojų (asmenų dirbančių su klientais) žinias kūno kalbos (neverbalinio) bendravimo su klientais svarbos atžvilgiu.
 
Teorinių užsiėmimų metu dalyviai supažindinami su kūno kalbos (neverbalinio) bendravimo samprata ir charakteristika, su kūno kalbos (neverbalinio) bendravimo elementais (poza, gestai, veido išraiška, balso tonas ir t.t.), jų svarba padedanti geriau suprasti klientą, pristatys neverbalinio bendravimo ypatybes, kurios yra siejamos su neverbalinio bendravimo realumu, būtinybe, išreikštais santykiais ir jausmais bei daugiareikšmiškumu.
 Praktinių užsiėmimų metu bus naudojami įvairūs žaidimai, skatinantys atpažinti kūno komunikacijos formas, bus analizuojamos pateiktos situacijos susijusios su kūno kalbos (neverbalinės) komunikacijos funkcijomis, bendravimo pranešimais. Neverbalinio bendravimo ypatybės bus pateikiamos piešinio pagalba. 
Tikslinė grupė: Socialinio darbo specialistai 
 
Išduodamas pažymėjimas (SPPD kodas SD20160032), kuris galioja socialinių darbuotojų atestacijos metu.
 
Kita: 
- Su dalyviais bus susisiekta asmeniškai. 
- Už apgyvendinimo, maitinimo bei kelionės išlaidas iki ir iš mokymų atsakingi patys dalyviai ar juos siunčianti organizacija. 
- Susidarius mokymų grupei (nuo 20 dalyvių) Jūsų mieste, lektoriai gali atvykti į Jūsų organizaciją. Lektorės kelionės išlaidos NEĮSKAIČIUOTOS į mokymų kainą. Jas dengia dalyviai.
 

Pagalbos sau būdai įveikiant emocinį stresą socialiniame darbe

Mokymų vieta: Ežero g. 8-1, Šiauliai
Mokymų laikas: Pranešime susidarius grupei
Mokymų kaina: 1 asmeniui – 25,00 € 
Mokymų trukmė 8 akad. val.:
• Teorinis mokymas 2 akad. val.;
• Praktinis mokymas 6 akad. val.

Aprašymas. Socialiniai darbuotojai yra tokia specialistų grupė, kuriuos darbe nuolat lydi patiriami stresai. Tai viena iš profesinės raidos problemų, kuri paskutiniu metu nuolat reikalauja tikslingų ir naudingų problemų sprendimo būdų, padedančių kuo mažiau patirti stresą darbe teikiant socialines paslaugas. Svarbu rūpintis savo emocine sveikata – didinti emocinį ir dvasinį atsparumą. Šia programa siekiama praplėsti socialinių darbuotojų žinias apie stresą, jo įveikos strategijas ir pagalbos sau būdus, kad jie patys gebėtų kovoti su įtampa ir stresu darbe. Gebėdami padėti sau, akivaizdu, galės teikti kokybiškas paslaugas klientams bei, savo ruožtu, padėti paslaugų naudotojams tapti atsparesniems stresui.
Teorinių užsiėmimų metu dalyviai supažindinami, kas yra stresas, jo priežastys, aptariami jo tipai, fiziniai ir emociniai streso požymiai, supažindinami su įvairiomis  strategijomis, padedančiomis įveikti stresą darbe: savo darbo organizavimo optimizavimas, individualios tolerancijos nuovargiui, t.y. atsparumo stresui didinimas; situacijos pakeitimas; situacijos vengimas; požiūrio į situaciją pakeitimas; pagalbos ir paramos paieška ir kt. 
Praktinių užsiėmimų metu socialiniai darbuotojai įvardins pagrindinius stresorius savo darbe ir sužinos pagrindinius stresinių situacijų įveikos būdus, bus įtraukti į simuliacinį žaidimą, kurio metu bus modeliuojamos konfliktinės situacijos, keliančios darbe stresą, ir išbandys autogeninę treniruotę.

Tikslinė grupė: Socialinio darbo specialistai 

Išduodamas pažymėjimas (SPPD kodas SD20160030), kuris galioja socialinių darbuotojų atestacijos metu.

Kita: 
- Su dalyviais bus susisiekta asmeniškai. 
- Už apgyvendinimo, maitinimo bei kelionės išlaidas iki ir iš mokymų atsakingi patys dalyviai ar juos siunčianti organizacija. 
- Susidarius mokymų grupei (nuo 20 dalyvių) Jūsų mieste, lektoriai gali atvykti į Jūsų organizaciją. Lektorės kelionės išlaidos NEĮSKAIČIUOTOS į mokymų kainą. Jas dengia dalyviai.
 

Kaip įveikti kliento pasipriešinimą
Mokymų vieta: Ežero g. 8-1, Šiauliai
Mokymų laikas: Pranešime susidarius grupei
Mokymų kaina: 1 asmeniui – 30,00 € / 86,32 Lt
Mokymų trukmė 10 akad. val.:
• Teorinis mokymas 5 akad. val.;
• Praktinis mokymas 5 akad. val.
Aprašymas. Socialinio darbuotojo darbe yra daugybė situacijų,  kuomet dirbdami  jie susiduria su kliento nenoru bendradarbiauti, pasipriešinimu. Socialiniam darbuotojui nereikėtų pamiršti, kad yra tam tikri klientų tipai, kurie tikrai priešinsis konsultavimo procesui. Socialinio darbo praktikoje labai svarbu plėtoti produktyvius sprendimo būdus, susidorojant su kliento pasipriešinimu. Tai vienas iš galimų raktų, siekiant geresnio sutarimo tarp  darbuotojo ir kliento, kartu skatinantis produktyvesnį darbą bei efektyvesnį kliento problemų sprendimą.
 
Teorinių užsiėmimų metu dalyviai bus supažindinti su kliento pasipriešinimu, pasipriešinimo priežastimis, negatyviu pasipriešinimo ciklu, su konsultanto daromomis klaidomis konsultavimo metu, su manipuliuojančio kliento tipais. Bus akcentuojama, kaip atpažinti manipuliatyvų elgesį.  Taip pat bus supažindinami su pagrindiniais principais, kurie padeda susidoroti su kliento pasipriešinimu bei aptarti klausimai, kurių nereikėtų užduoti konsultavimo metu. 
Praktinių užsiėmimų metu socialiniai darbuotojai bus įtraukti į užduotį ,,Minčių lietus“, į diskusiją bei į darbą porose – tai leis įtvirtinti teorines žinias.
 
Tikslinė grupė: Socialinio darbo specialistai 
 
Išduodamas pažymėjimas (SPPD kodas SD20150004), kuris galioja socialinių darbuotojų atestacijos metu.
 
Kita: 
- Su dalyviais bus susisiekta asmeniškai. 
- Už apgyvendinimo, maitinimo bei kelionės išlaidas iki ir iš mokymų atsakingi patys dalyviai ar juos siunčianti organizacija. 
- Susidarius mokymų grupei (nuo 20 dalyvių) Jūsų mieste, lektoriai gali atvykti į Jūsų organizaciją. Lektorės kelionės ir apgyvendinimo išlaidos NEĮSKAIČIUOTOS į mokymų kainą. Jas dengia dalyviai.
 

Problemų sprendimas forumo teatro metodu

Mokymų vieta: Ežero g. 8-1, Šiauliai
Mokymų laikas: Pranešime susidarius grupei
Mokymų kaina: 1 asmeniui – 30,00 € / 86,32 Lt
Mokymų trukmė: 10 akad. val.:
• Teorinis mokymas 2 akad. val.;
• Praktinis mokymas 8 akad. val.
Aprašymas. Socialiniai darbuotojai, spręsdami socialines problemas, stengiasi surasti tinkamiausius sprendimus. Kaip tik Forumo teatro metodas padeda vaizdžiai pamatyti bei spręsti aktualias socialines problemas mūsų visuomenėje. Nors Forumo teatras daugelyje pasaulio šalių yra efektyviai naudojamas, Lietuvoje tai dar mažai paplitęs, naujas metodas. Šis metodas padeda geriau pažinti save ir aplinkinius bei pasaulį. Taip pat  tai yra priemonė, kuri  leidžia keisti esamas aplinkybes ir rasti išeitį iš sudėtingos situacijos: dalyviai mokosi kūrybiškai spręsti iškylančias problemas, tobulina bendravimo įgūdžius, atsikrato bendravimo baimių. Forumo teatro struktūra įtraukia grupę dalyvių, kurie pristato mažą spektaklį, kuriame dramatiškai parodoma socialinė, aktuali auditorijai problema. Auditorijai suteikiama galimybė peržiūrėti scenarijų iš naujo, patiems dalyvaujant vaidinime, išbandant naujus elgesio modelius.
 
Teorinių užsiėmimų metu dalyviai bus supažindinti su engiamųjų teatro istorija. Pristatoma, kaip atsirado Forumo teatras, Forumo teatro principai, Forumo teatre naudojamos sąvokos, Forumo teatro taikymo pavyzdžiai. Praktinių užsiėmimų metu bus atliekami pratimai, žaidžiami žaidimai, kurie padės pasiruošti forumo teatro vaidinimui. Bus vaidinamos situacijos.
 
Tikslinė grupė: Socialinio darbo specialistai
 
Išduodamas pažymėjimas (SPPD kodas SD 20150002), kuris galioja socialinių darbuotojų atestacijos metu.
 
Kita: 
- Su dalyviais bus susisiekta asmeniškai. 
- Už apgyvendinimo, maitinimo bei kelionės išlaidas iki ir iš mokymų atsakingi patys dalyviai ar juos siunčianti organizacija. 
- Susidarius mokymų grupei (nuo 20 dalyvių) Jūsų mieste, lektoriai gali atvykti į Jūsų organizaciją. Lektorės kelionės ir apgyvendinimo išlaidos NEĮSKAIČIUOTOS į mokymų kainą. Jas dengia dalyviai.
 

“Socialinio darbo pagrindai individualios priežiūros personalo darbuotojams“ (kodas SDP2015002)
Mokymų vieta: Ežero g. 8-1, Šiauliai
Mokymų laikas: Pranešime susidarius grupei
Mokymų kaina: 1 asmeniui – 80 € 
Mokymų trukmė: 40 akad. val.:
• Teorinis mokymas 17 akad. val.;
• Praktinis mokymas 23 akad. val.
Aprašymas. Įžanginių mokymų programa, suteikti bazinių socialinio darbo žinių, individualiosios priežiūros personalo darbuotojams, atskleidžiant bendruosius profesinės veiklos principus, socialinio darbo profesijai svarbias darbuotojo savybes ir įgūdžius.  
Tikslinė grupė: visi socialinių darbuotojų padėjėjai
 
Lektorė:
Asta Jaseliūnienė
Socialinio darbo magistrė, turinti 12 metų socialinio darbo patirtį su asmenimis, turinčiais psichikos ir proto negalią, 5 metų patirtį su asmenimis iš rizikos šeimų, jaunuoliais, linkusiais nusikalsti, neįgaliaisiais, senjorais, imigrantais. Įvairių neformalių programų kūrėja ir autorė, turinti mokymų vedimo ir praktinio konsultavimo įgūdžių. Lektorė nuolat kelia kvalifikaciją įvairiuose seminaruose, dalyvauja tarptautinėse projektinėse veiklose. Vykdydama tarptautinius projektus dirbo ir bendradarbiavo su organizacijomis iš Švedijos, Italijos, Didžiosios Britanijos, Graikijos, Kipro, Vokietijos, Slovakijos, įgijo žinių kultūrinių skirtumų srityje. Pastaruoju metu dirba su asmenimis, kurie panaudojo smurtą artimoje aplinkoje, juos konsultuoja smurtinio elgesio keitimo klausimais. 
Mokymų vadovės interesų sritys: forumo teatras, darbas su agresyviais klientais, komandinis darbas, socialinio darbo pagrindai, apskritojo stalo organizavimas, konferencijų organizavimas, profesinė kompetencija socialinio darbo praktikoje. Mokymus veda lietuvių ir anglų kalbomis.
 
Išduodamas pažymėjimas galioja Socialinės globos įstaigų administravimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atestacijos metu.
 
Kita:
-Su dalyviais bus susisiekta asmeniškai.
- Už apgyvendinimo, maitinimo bei kelionės išlaidas iki ir iš mokymų atsakingi patys dalyviai ar juos siunčianti organizacija.
- Susidarius mokymų grupei (nuo 20 dalyvių) Jūsų mieste, lektoriai gali atvykti į Jūsų organizaciją, tačiau užsakančioji organizacija arba mokymų dalyviai apmoka kelionės ir apgyvendinimo išlaidas.
 

„Darbas su agresyviais klientais“

Mokymų vieta: Ežero g. 8-1, Šiauliai
Mokymų laikas: Pranešime susidarius grupei
Mokymų kaina: 1 asmeniui – 50 € 
Mokymų trukmė: 16 akad. val.:
• Teorinis mokymas 6 akad. val.;
• Praktinis mokymas 10 akad. val.

Aprašymas. Įvairių sričių darbuotojai vis dažniau susiduria tiek su verbaline, tiek su fizine klientų agresija ir turi gebėti ne tik atpažinti ankstyvas galimos agresijos apraiškas, bet ir mokėti tinkamai sureaguoti į įvykį. 

Paskaitų metu dalyviai bus supažindinti su agresijos teorijomis, formomis ir apraiškomis socialiniame darbe, su agresijos pasireiškimo priežastimis ir jos sąsajomis su lytimi, amžiumi, ligomis bei emocijomis.

Praktinių užduočių metu socialiniai darbuotojai bus įtraukti į darbą grupelėse, kas leis įvertinti teorines žinias, pažinti agresiją, rasti agresyvaus elgesio keitimo būdų, pykčio valdymo formų, kurti antiagresyvią aplinką. Įvairūs pratimai leis plėsti emocinę kompetenciją.

Tikslinė grupė: Socialiniai darbuotojai, socialinių darbuotojų padėjėjai, kitų sričių darbuotojai susiduriantys su agresyviais klientais.

 

Lektorė:
Asta Jaseliūnienė

Socialinio darbo magistrė, turinti 12 metų socialinio darbo patirtį su asmenimis, turinčiais psichikos ir proto negalią, 5 metų patirtį su asmenimis iš rizikos šeimų, jaunuoliais, linkusiais nusikalsti, neįgaliaisiais, senjorais, imigrantais. Įvairių neformalių programų kūrėja ir autorė, turinti mokymų vedimo ir praktinio konsultavimo įgūdžių. Lektorė nuolat kelia kvalifikaciją įvairiuose seminaruose, dalyvauja tarptautinėse projektinėse veiklose. Vykdydama tarptautinius projektus dirbo ir bendradarbiavo su organizacijomis iš Švedijos, Italijos, Didžiosios Britanijos, Graikijos, Kipro, Vokietijos, Slovakijos, įgijo žinių kultūrinių skirtumų srityje. Pastaruoju metu dirba su asmenimis, kurie panaudojo smurtą artimoje aplinkoje, juos konsultuoja smurtinio elgesio keitimo klausimais. 

 

Mokymų vadovės interesų sritys: forumo teatras, darbas su agresyviais klientais, komandinis darbas, socialinio darbo pagrindai, apskritojo stalo organizavimas, konferencijų organizavimas, profesinė kompetencija socialinio darbo praktikoje. Mokymus veda lietuvių ir anglų kalbomis.

Išduodamas pažymėjimas (SGĮAT kodas 596870924), kuris galioja socialinių darbuotojų atestacijoje.

Kita:
- Su dalyviais bus susisiekta asmeniškai.
- Už apgyvendinimo, maitinimo bei kelionės išlaidas iki ir iš mokymų atsakingi patys dalyviai ar juos siunčianti organizacija.
- Susidarius mokymų grupei (nuo 20 dalyvių) Jūsų mieste, lektoriai gali atvykti į Jūsų organizaciją, tačiau užsakančioji organizacija arba mokymų dalyviai apmoka kelionės ir apgyvendinimo išlaidas.


 

„Socialinis darbas su agresyviais vaikais, paaugliais

Mokymų vieta: Ežero g. 8-1, Šiauliai
Mokymų laikas:  pranešime susidarius grupei
Mokymų kaina: 1 asmeniui – 50 €
Mokymų trukmė: 16 akad. val.:
• Teorinis mokymas 6 akad. val.;
• Praktinis mokymas 10 akad. val.
 
Aprašymas. Vaikai ir jaunuoliai labai jautriai išgyvena tiek asmenines, tiek socialines problemas, bei gan lengvai pasiduoda negatyviai aplinkos įtakai. Agresija tarp vaikų, paauglių, jaunuolių dažnas reiškinys. Vis dažniau išgirstame apie patyčias, fizinės agresijos protrūkius tarp bendraamžių. Padėtis šioje srityje tik blogėja, todėl labai svarbu, kad socialiniai darbuotojai ir darbuotojai, dirbantys su vaikais ir paaugliais, būtų išprusę šiuo klausimu, turėtų specifinių žinių, susijusių su vaikystės ir paauglystės amžiaus tarpsniais, bei gebėtų ne tik teisingai elgtis esant agresijos protrūkiui, tačiau gebėtų mokyti vaikus ir jaunuolius valdyti savo impulsyvias reakcijas, ugdyti jų emocines kompetencijas.
 
Teorinių užsiėmimų metu dalyviai bus supažindinti su agresijos rūšimis, agresyvaus elgesio kaita priklausomai nuo amžiaus, lyčių agresyvumo skirtumais, agresijos atsiradimo priežastimis. Praktinių užsiėmimų metu bus analizuojamos pateiktos situacijos, susijusios su agresyvių vaikų, paauglių elgesiu, jas bus bandoma analizuoti, spręsti. Bus mokoma įvairių žaidimų, kurie skatina socializacijos procesą vaikams, pykčio valdymą.
 
Tikslinė grupė: Socialinio darbo specialistai ir asmenys, dirbantys su vaikais, paaugliais
 
Išduodamas pažymėjimas (SGĮAT kodas 596870904), kuris galioja socialinių darbuotojų atestacijos metu.
 
Kita: 
- Su dalyviais bus susisiekta asmeniškai. 
- Už apgyvendinimo, maitinimo bei kelionės išlaidas iki ir iš mokymų atsakingi patys dalyviai ar juos siunčianti organizacija. 
- Susidarius mokymų grupei (nuo 20 dalyvių) Jūsų mieste, lektoriai gali atvykti į Jūsų organizaciją. Lektorės kelionės ir apgyvendinimo išlaidos NEĮSKAIČIUOTOS į mokymų kainą. Jas dengia dalyviai.
 
 
 

 


„TimeSlips“ ir kiti inovatyvūs socialinio darbo su senyvo amžiaus, dementiškais asmenimis metodai
Mokymų vieta: Ežero g. 8-1, Šiauliai
Mokymų laikas: Pranešime susidarius grupei
Mokymų trukmė 16 akad. val.:
• Teorinis mokymas 5 akad. val.;
• Praktinis mokymas 11 akad. val.
Aprašymas. Šiuo metu formuojasi naujas požiūris į dementiškų pacientų gydymą ir slaugą, nes fizinis ir psichinis demencijos poveikis yra negrįžtamas, paveikiantis tiek asmens elgseną, tiek jo santykius su kitais asmenimis. Tyrimais nustatyta, kad sveikatos ir ypač socialinės paslaugos demencija sergantiems teikiamos neadekvačiai, pasigendama būtent šiai grupei reikiamų paslaugų. Profesorė Anne Basting sukūrė TimeSlips metodą, kurio esmė - kūrybiškas istorijos pasakojimas. Taikant šį metodą gyventojai globos namuose daugiau įsitraukia į veiklas, yra aktyvesni, darbuotojai ir gyventojai daugiau bendrauja tarpusavyje, pagerėja darbuotojų požiūris į senyvo amžiaus žmones. 
 
Teorinių užsiėmimų metu dalyviams pristatomi pagrindiniai socialinio darbo su senyvo amžiaus, dementiškais asmenimis principai: senatvė, senatvinė demencija ir jos ypatumai, bendriausi geriatrinės reabilitacijos ypatumai, inovatyvius užsienyje taikomus darbo metodus su senyvo amžiaus, dementiškais žmonėmis: bendravimas kitaip, prisilietimo džiaugsmas, saviraiška per judesį, poezijos kūrimas, išankstinių nuostatų apie senyvą amžių laužymas, tinkamas žodynas bendraujant su senyvo amžiaus, dementiškais žmonėmis, gyvenimo kokybės gerinimas socialinės globos, priežiūros įstaigoms bendradarbiaujant su muziejais
Praktinių užsiėmimų metu socialiniai darbuotojai dalyvaus trumpose pratybose, skirtose momentinei, regimajai, skaitmeninei ir ilgalaikei atminčiai lavinti, atliekamos įvairios užduotys, padedančios įžvelgti teigiamas senėjimo pasekmes, ugdyti kantrybę, empatiją, emocijų pažinimą per judesį, kūno suaktyvinimą, santykio formavimą per kontaktą, pagalbą atliekant tam tikrus judesius.
Tikslinė grupė: Socialinio darbo specialistai 
 
Išduodamas pažymėjimas (SPPD kodas SD20160031), kuris galioja socialinių darbuotojų atestacijos metu.
 
Kita: 
- Su dalyviais bus susisiekta asmeniškai. 
- Už apgyvendinimo, maitinimo bei kelionės išlaidas iki ir iš mokymų atsakingi patys dalyviai ar juos siunčianti organizacija. 
- Susidarius mokymų grupei (nuo 20 dalyvių) Jūsų mieste, lektoriai gali atvykti į Jūsų organizaciją. Lektorės kelionės išlaidos NEĮSKAIČIUOTOS į mokymų kainą. Jas dengia dalyviai.