Darbas su jaunimu

 

Bendradarbiaujame su jaunimu, vykdome ugdomojo pobūdžio veiklą, kuri įgyvendinama kartu su jaunais žmonėmis ar jų grupėmis. Remiantis jų poreikiais, siekiame sudaryti sąlygas jauniems žmonėms integruotis į visuomenės gyvenimą bei įgalinti juos atsakingai kurti asmeninį gyvenimą, sąmoningai ir aktyviai dalyvauti visuomeniniame bei profesiniame gyvenime, skatinti jų užimtumą.

Konkretesnis veiklų tikslas –  jaunų žmonių socialinė įtrauktis, be to, siekiame juos išmokyti naujų įgūdžių, kurie padėtų lengviau integruotis darbo rinkoje. Bendradarbiaujame ir su įvairiomis jaunimo organizacijomis, vykdome projektus jaunimui. Kartu su jaunais žmonėmis rašome ir dalyvaujame tarptautiniuose projektuose. Tokiu būdu jaunuoliai mokosi dirbti su projektais, tobulinti komunikacijos, vadybos gebėjimus, gerinti užsienio kalbos žinias. Visos veiklos orientuotos į jaunų žmonių praktinę naudą, kuri jiems pravers ateityje, kylant karjeros laiptais.