Vasario 16-18 d. Asta Jaseliūnienė ir Gintarė Černikienė viešėjo Kilkenny (Airija). Čia vyko jau ketvirtasis projekto MA&A (Museum Arts & Alzheimer's) partnerių susitikimas.
Mus priėmė Butler galerija, įsikūrusi viduramžių Kilkenny pilyje, kuri garsina šį miestelį.
Projekto partneriai tris dienas intensyviai dirbo, kad susitartų dėl dviejų pagrindinių projekto rezultatų:
- Mokymų kurso internetinėje platformoje apie muziejų programų kūrimą žmonėms, sergantiems demencija;
- Vadovo, skirto šeimoms, specialistams ir edukatoriams, dirbantiems muziejuose, apie bendravimą su demencija sergančiais žmonėmis per meną.
Kitas susitikimas ir sklaidos konferencija planuojami Florencijoje gegužės 25-27 d.

 


  

2017 m. vasario 8 d. VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuro lektorė Asta Jaseliūnienė Klaipėdos rajono paramos šeimai centre vedė mokymus socialiniams darbuotojams ir jų padėjėjams tema “Problemų sprendimas forumo teatro metodu“. Mokymų metu dalyviai buvo supažindinti su naujovišku ir kūrybišku darbo metodu, padedančiu įgyti naujų problemų sprendimo įgūdžių, vaizdžiai pamatyti, bei spręsti aktualias socialines problemas, kurios kyla mūsų darbe. 

 

 


2017 m. sausio 5 d. VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuro Vietos JGI koordinatorė Raimonda Monstvilaitė lankėsi Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyriuje. 

Vizito metu Direktoriui Leonui Strazdauskui pristatytas Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo projektas „Atrask save“. L. Strazdauskas pažadėjo, kad SODROS specialistai prisidės prie projekto viešinimo ir visiems jaunuoliams atvykusiems į skyrių dėl privalomo sveikatos draudimo skolos įteiks projekto „Atrask save“ lankstinuką su Vietos JGI koordinatorių kontaktais.


2017 m. sausio 4 d. VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuro Direktorė Asta Jaseliūnienė kartu su Vietos JGI koordinatore Raimonda Monstvilaite lankėsi Šiaulių tardymo izoliatoriuje. 

Vizito metu, Šiaulių tardymo izoliatoriaus direktoriaus pavaduotojui Dariui Gaidamavičiui ir Socialinės reabilitacijos skyriaus viršininkui Raimondui Klimantavičiui, pristatytas Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo projektas „Atrask save“ bei sudarytas bendradarbiavimo planas, kurio pagalba į projektines veiklas galėtų įsitraukti Šiaulių tardymo izoliatoriuje nuo 1 iki 3 mėnesių sulaikyti jaunuoliai. 

 


Projekto „Atrask save“ dalyviai Naujuosius pasitinka prasmingai

Metų sandūroje daugiau nei 80 Jaunimo garantijų iniciatyvos projekto „Atrask save“ dalyvių VšĮ  „Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras“ ir Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centro Jaunimo centre apžvelgė savo tobulėjimo rezultatus, užsibrėžė tolimesnius savirealizacijos tikslus. Labai džiugina tai, jog beveik  puse dalyvių savanoriauja įvairiose ne pelno siekiančiose įstaigose, tokiu būdu atlikdami daug gero,  įgydami svarbios patirties, atskleisdami naujus asmeninius sugebėjimus ir tobulindami jau turimus įgūdžius, įgydami naujų draugų. 16-ai jau užbaigusių savanorystę jaunuolių įteikti Savanorio pažymėjimai, pasidžiaugta ypač reikšmingu savanorio Ramūno Mendelio pasiekimu – jam skirta Lietuvos mastu labiausiai atsidavusio savanorio nominacija ir apdovanojimas.

Pasak savanorio Ramūno, šiame pasaulyje esame ne tik tam, kad imtumėm, bet ir kad duotumėm. O didžiausia laimė žmogų aplanko būtent dalinantis su kitais savo šiluma, dėmesiu, talentais ir paprasta, nuoširdžia pagalba kasdienybėje. 
Projektas „Atrask save“ finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis. Projektą vykdo  Lietuvos darbo birža, pagrindinis partneris – Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

 
Projektas INforEX prasidėjo!
Gruodžio 14-15 d.d. Asta Jaseliūnienė ir Gintarė Černikienė vyko į Neapolį (Italija). Atstovė iš Lazzarelle organizacijos priėmė jas ir partnerius iš CASCAiD (JK), GINSO (Ispanija), Collegium Balticum (Lenkija). Dvi dienas vyko pirmasis susitikimas, kuriame buvo pristatytas projektas, finansavimo sąlygos ir biudžetas, dokumentų administravimo projekte taisyklės, aptartos artimiausios veiklos, planuoti kiti žingsniai.
Partneriai iš Kipro vaizdo konferencijos metu pristatė gaires poreikių analizei atlikti ir suorganizuoti fokus grupes kiekvienoje iš šešių partnerių šalių. Siekiama, kad projekto rezultatai būtų kuo tvaresni ir atitiktų tikslinių grupių – nekvalifikuotų įstatymo pažeidėjų ir darbdavių – poreikius.
Dvi dienos buvo tikrai produktyvios ir efektyvios. Kiti žingsniai – susitikti su suinteresuotomis šalimis (PRC, Probacijos Tarnybos, Darbo biržos atstovais, darbdaviais ir kt.) ir išsiaiškinti, kokių įgūdžių trūksta nekvalifikuotiems darbuotojams, kad jie galėtų sėkmingai įsitraukti / grįžti į darbo rinką. Tyrimas padės nukreipti projektą tinkama linkme ir patenkinti išreikštus poreikius. 

 


 
VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras įgyvendina Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamą projektą, skirtą padėti artimoje aplinkoje smurtaujantiems asmenims keisti savo elgesį ir vystyti pagarbius bei nesmurtinius santykius. 
Projektas pradėtas įgyvendinti š. m. liepos mėn. Projektas eina į pabaigą. Savo dalyvavimą programoje baigia dvidešimt Šiaulių m. gyventojų.
Džiaugiamės, kad apie mūsų darbą su smurtavusiais asmenimis sužino vis daugiau žmonių, organizacijų. Gruodžio 6 d. dalyvavome Šiaulių LDB susirinkime su socialiniais partneriais. Pristatėme savo veiklą, šį ir kitus projektus. Taip pat gruodį vykome į Naująją Akmenę susitikti su NVO atstovais pasidalinti savo patirtimi apie darbą su smurtavusiais asmenimis.
Tikimės, kad ir kitais metais galėsime teikti smurtinio elgesio mažinimo paslaugas.
 

SOCIALINIŲ PROJEKTŲ RAŠYMAS PRADEDANTIESIEMS
Mokymų vieta: Ežero g. 8-1, Šiauliai
Mokymų laikas: Pranešime susidarius grupei
Mokymų kaina: 1 asmeniui – 45, 40, 35 € (Kuo jūsų daugiau, tuo mokate mažiau!)
Mokymų trukmė 8 akad. val.:
• Teorinis mokymas 2 akad. val.;
• Praktinis mokymas 6 akad. val.
 
Sukaupėme nemažai projektų rašymo patirties, kuria norime pasidalinti su jumis! 
Tai mokymai apie projektų rašymą ir lėšų pritraukimą organizacijai. 
Mokymų tikslas – padėti dalyviams įgyti praktinių projektų rašymo gebėjimų. Dalyviai išgirs ne tik teoriją, bet taip pat bus pateikta ir laimėtų projektų pavyzdžių, analizuojami jų sėkmės faktoriai, pateikti konkretūs pavyzdžiai apie nacionalinių ir tarptautinių (Erasmus+, Nordplus ir kt. programų) projektų rengimą. Visų mokymų metu dalyviai pildys besimokančiojo dienoraštį, todėl po mokymų turės paprastą potencialaus projekto planą. Mokymuose taip pat bus pristatytos svetainės, kur galima rasti informacijos apie finansavimo galimybes.
Po mokymų išduodamas neformalaus ugdymo pažymėjimas.
Registracija tel. +370 616 34383
 

Apie agresiją ir kiekvieną iš mūsų
Žiemiškomis lapkričio 28-29 dienomis Šiauliuose, VŠĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros centre vyko kvalifikacijos kėlimo mokymai tema „Socialinis darbas su agresyviai besielgiančiais vaikais ir paaugliais. Specialistai iš Šiaulių miesto ir aplinkinių rajonų dvi mokymų dienas gilinosi į agresijos reiškinį, atliko patyrimines-praktines užduotis, žaidė bei dalinosi patirtimi per realių atvejų analizes. „Atrodo, einu teisinga linkme. Įsikvėpiau darbui vėl“, - sakė viena mokymų dalyvių. VŠĮ ŽISPB dėkoja dalyviams už emocijų kupinas dienas drauge! Nuotraukų galerija
 

Apie „žiežirbas, liepsnas ir gaisrą“ darbe su vaikais ir paaugliais! 
Spalio 24-25 dienomis Joniškio socialinių paslaugų ir užimtumo centre vyko mokymai tema „Socialinis darbas su agresyviu elgesiu pasižyminčiais vaikais ir paaugliais“. Kartu su specialistų, atvykusių iš profesinio rengimo mokyklos, vaikų globos namų, vaikų ir paauglių psichiatrijos dienos stacionaro bei lankančių socialinės rizikos šeimas grupe (17) gilinomės į  įtampų tarp vaikų/ paauglių ir  juos supančių suaugusiųjų priežastis. Taip pat dalinomės ir kūrėme veiksmingus metodus „įsiplieskusiems“ ir dar tik „rusenantiems“ konfliktams gesinti, o naudoti žaidimų metodai dar kartą leido įsitikinti žaismingo santykio kūrimo, tarpusavio susitarimų laikymosi bei emocinio raštingumo darbe, su pažeidžiamomis, dar besiformuojančiomis asmenybėmis, svarba. 


Mokymai tema: „Darbas su agresyviais klientais“

„Ačiū, kad leidote išsikrauti“ – pasakė viena mokymų dalyvė, kuri kartu su kitomis socialinėmis darbuotojomis š.m. rugsėjo 27-28 dienomis dalyvavo mokymuose „Darbas su agresyviais klientais“ Šiaulių miesto savivaldybės Socialinių paslaugų centre. Socialinės darbuotojos, dirbančios su socialinės rizikos šeimomis, beveik kasdien susiduria su klientų pykčiu, agresija, smurtu, nukreiptu tiesiogiai į jas, todėl dažnai tenka imtis įvairiausių metodų, norint išvengti gausybės pavojų. 


Mokymai Elektrėnuose

Š.m. rugsėjo 13-16 dienomis Elektrėnų socialinių paslaugų centre VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuro lektorė Asta Jaseliūnienė pravedė 40 akademinių valandų mokymus tema „Socialinio darbo pagrindai individualios priežiūros personalo darbuotojams“. Į mokymų vietą suvažiavo ne tik šioje įstaigoje dirbantys socialinio darbuotojo padėjėjai, bet atvyko ir iš Beižionių vaikų globos namų, Elektrėnų šeimos namų, Elektrėnų socialinės globos namų bei Elektrėnų socialinės reabilitacijos centro darbuotojai. 

 Ministerijos remiamas projektas įsibėgėja!
 
VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras įgyvendina Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamą projektą, skirtą padėti artimoje aplinkoje smurtaujantiems asmenims keisti savo elgesį ir vystyti pagarbius bei nesmurtinius santykius.
Projektas pradėtas įgyvendinti š. m. liepos mėn. Nuo projekto įgyvendinimo pradžios smurtinio elgesio keitimo programoje jau dalyvauja septyni Šiaulių m. gyventojai.
Iki projekto įgyvendinimo pabaigos iš viso paslaugų bus suteikta 20-iai asmenų.
 

Mūsų kolegos iš VšĮ Socialinių inovacijų centro pristatė įgyvendinamą projektą „Teatras mokymuisi, asmeniniam tobulėjimui ir Europos piliečio tapatybės ugdymui”
 
VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biure š.m. rugpjūčio mėnesį mūsų kolegos iš VšĮ Socialinių inovacijų centro pristatė įgyvendinamą projektą „Teatras mokymuisi, asmeniniam tobulėjimui ir Europos piliečio tapatybės ugdymui” (2015 – 1 – RO01 – KA201 – 015114), kurio tikslas prisidėti prie jaunosios kartos ugdymo siekiant skatinti socialinę integraciją daugiakultūrinėje aplinkoje, atvirumą naujoms patirtims, gebėjimą geriau suprasti ir priimti skirtumus tarp žmonių ir jų saviraiškos būdų. Įstaiga vykdo projektą kartu su partneriais iš Rumunijos, Švedijos, Lenkijos, Italijos ir Ispanijos. Įdomu buvo klausytis, kaip darbuotojai ir savanoriai įtraukia mokyklos mokytojus ir vaikus į projekto vykdomas veiklas, vaidina, perteikia tam tikras istorijas dabaryje, kuria scenarijus ir panašiai. Tikimės, kad ir toliau ateityje daugės tokio pobūdžio projektų, kurie dirba su jaunimu, kas šiandien dienai yra labai svarbu ir aktualu.
 

NAUJA KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMA!
Džiaugiamės, kad nuo šiol socialiniams darbuotojams galime pasiūlyti naują 16 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo programą - „TimeSlips“ ir kiti inovatyvūs socialinio darbo su senyvo amžiaus, dementiškais asmenimis metodai.
 
Daugiau informacijos telefonu +370 698 45565
 

Birželio 27 d. – liepos 1 d. vyko jau penktasis Erasmus+ programos projekto „DSH Positive Choices“ susitikimas ir mokymai.
 
Šį kartą partneriai rinkosi Sučiavoje (Rumunija). Mus priėmė šauni rumunų komanda iš Institutul Bucovina organizacijos (http://bucovinainstitute.org/).
Tris dienas dalyvavome intensyviuose mokymuose apie tai, kaip fotografija ir pantomimos technika gali padėti jaunuoliams išreikšti emocijas.
Partneriai taip pat pasinaudojo galimybe pristatyti savo šalį ir kultūrą – aplankėme kalnų papėdėje esantį vienuolyną, buities muziejų, kelias socialinio verslo įmones. Kitas susitikimas planuojamas spalio mėn. Graikijoje.
 

NAUJA KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMA!
 
Džiaugiamės, kad nuo šiol socialiniams darbuotojams galime pasiūlyti naują 8 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo programą - „PAGALBOS SAU BŪDAI ĮVEIKIANT EMOCINĮ STRESĄ SOCIALINIAME DARBE“ !!!!
 
Daugiau informacijos telefonu +370 698 45565
 

ORGANIZACIJA LAIMĖJO DAR VIENĄ PROJEKTĄ!
 
VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras teikė paraišką Nevyriausybinių organizacijų, dirbančių su smurtautojais, projektų atrankos 2016 metais konkursui. Projektas buvo patvirtintas. 
Projekto tikslas – padėti artimoje aplinkoje smurtaujantiems asmenims keisti savo elgesį ir vystyti pagarbius bei nesmurtinius santykius. 
 
Projekto uždaviniai:
1. Padėti asmeniui suvokti kas yra smurtas.
2. Mokyti kontroliuoti savo elgesį ir pasirinkimą nesmurtauti.
3. Skiepyti prisiimti atsakomybę už savo elgesį, nekaltinant kitų.
4. Padėti suprasti smurtinio elgesio poveikį šeimos nariams.
5. Mokyti atpažinti, kas iššaukia smurtinį elgesį ir kaip jį sustabdyti. 
6. Supažindinti su konstruktyviais jausmų raiškos būdais.
7. Mokyti naujų nesmurtinių bendravimo modelių.
8. Mokyti kurti pagarbius santykius šeimoje bei naudotis kitų pagalba.
 
Numatoma dirbti su 20 asmenų iš Šiaulių m.
 
Planuojamas projekto įgyvendinimo laikotarpis 2016-07-01 – 2016-12-31.
 
Projektą finansuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
 

LAIMĖTAS NAUJAS NORDPLUS ADULT PROGRAMOS PROJEKTAS!

Mūsų organizacija kartu su partneriais iš Islandijos, Norvegijos ir Švedijos parengė ir laimėjo NordPlus suaugusiųjų švietimo projektą „Skandinavijos ir Baltijos šalių bendradarbiavimas siekiant sukurti kompleksinės pagalbos teikimo mokymų programą suaugusiųjų švietėjams, kurie dirba / nori dirbti su smurtautojais ir jų aukomis“.
 
Projekto idėja paremta įsitikinimu, kad norint nutraukti ydingą smurto ratą, reikia dirbti su visais šeiminio smurto dalyviais – tiek smurtautojais, tiek jų aukomis. Partnerių konsorciumą sudaro patyrę savo srities specialistai. ŽISPB dirba su smurtautojais, BIIA iš Švedijos turi patirties teikti pagalbą vaikams, o Solstafir iš Islandijos yra sukaupę didelę patirtį darbe su nukentėjusioms moterims. 
 
Projekto tikslas yra sukurti 1) metodinę medžiagą su praktiniais įrankiais, darbo metodais tiesiogiai dirbti su tiksline grupe ir 2) inovatyvią programą dirbti su šeiminio smurto dalyviais – vyrais, moterimis ir vaikais.
 
Lietuvoje, Švedijoje ir Islandijoje bus surengti 3 tarptautiniai mokymai: 
 
a) Mokymų Lietuvoje metu partneriai įgis žinių, įgūdžių dirbti su smurtautojais. ŽISPB pristatys partneriams šias temas: pagarbus bendravimas, galimybės keisti smurtinį elgesį, smurto ratas, pykčio kilmė, galia ir kontrolė, asmeninė atsakomybė, smurto apraiškos ir kt.
 
b) Mokymų Švedijoje metu BIIA resurscentrum pristatys darbo su vaikais metodus. Pagrindinės mokymų temos: šeiminio smurto poveikis vaikui, kaip padėti vaikams, pozityvių santykių tarp šeimos narių atkūrimas ir palaikymas, saugios aplinkos vaikui kūrimas, pagalba iš bendruomenės ir kt.
 
c) Partneriai iš Islandijos Solstafir  mokys, kaip dirbti moterimis, kurios patyrė smurtą šeimoje. Mokymų temos: rizikos vertinimas, konsultavimas, pagrindiniai darbo principai, moterų savivertės didinimas, santykių, kuriuose smurtaujama, nutraukimas, psichologinės traumos įveikimas, saugumo plano rengimas ir kt.
 
Projekto partneriai:
1. Paraiškos teikėjai ir koordinatoriai – ŽISPB (Lietuva);
2. BIIA (Švedija);
3. Solstafir (Islandija);
4. Folkenuniversitetet (Norvegija).

 


„Įsitikinau, kad nesvarbių dalykų dirbant su vaikais ir paaugliais nebūna“, - sakė Rita,  VŠĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuro organizuotų, birželio 9-10 dienomis vykusių mokymų dalyvė. 

Į temą „Darbas su agresyviais vaikais ir paaugliais“ (16 a. val.) gilinomės analizuodami konkrečius atvejus, žaisdami vizualius ir/ ar kinestetinius žaidimus bei klausdami savęs „Kas čia ką tik įvyko?“, - atidžiai aptardami patirtis. Emocinio raštingumo ugdymas (emocijų atpažinimas, išraiškos būdai, įtaka elgesiui ir pan.) buvo dar viena, itin svarbi šių mokymų dalis. Ačiū dalyviams už dalinimąsi, dalyvavimą ir nuoširdų atsidavimą darbui!  

 


Štai ir baigėsi įžanginiai socialinių darbuotojų padėjėjų mokymai, kurie buvo organizuoti VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biure, Šiauliuose, 2016 m. gegužės 24-27 dienomis. Dalyviai įgyti žinių bei pasisemti patirties suvažiavo iš įvairių miestų: Akmenės, Josvainių, Raseinių, Kėdainių, Strėvininkų, Telšių. Aktyviai dalyvavo praktinėse užduotyse bei vaidybinėse situacijose, gan giliai analizavo problemų atsiradimo priežastis bei ieškojo įvairių sprendimo būdų. Kartu su dalyvėmis analizavome ir CAREMPLOY Profesionalaus globėjo modulį, lavinome kompetencijas. Įdomu buvo stebėti, kaip mokymo dalyviai su atsidavimu dalinosi įvairiomis darbinėmis, konfliktinėmis situacijomis, stengėsi vieni kitiems padėti, pasiūlyti alternatyvių problemos sprendimo būdų.

 

 


2016 m. balandžio 21 dieną VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuro lektorė Asta Jaseliūnienė Šeduvos globos namuose vedė praktinius mokymus socialinį darbą dirbantiems specialistams, tema „Problemų sprendimas forumo teatro metodu“.

Mokymų metu dalyviai mokėsi kūrybiškai spręsti iškylančias problemas, tobulino bendravimo įgūdžius, stiprino pasitikėjimą savimi, atsikratė įvairių bendravimo baimių. Mokymų metu visi dalyviai atliko tam tikrus vaidmenis, perteikė įvairias problemines situacijas, ieškojo kūrybingų problemos sprendimo būdų. Darbuotojai, dirbantys Šeduvos globos namuose, labai atsidavę savo darbui, mylintys savo klientus, suprantantys savo darbo prasmę, o be to turintys nuostabią direktorę, kuri vienija kolektyvą, buria į komandą ir visi kartu eina į priekį. Šaunuoliai!!!

 


Na ką, pagaliau, 2016 m. balandžio 11- 15 dienomis įvyko ir ketvirtasis projekto „Positive Choices“ partnerių susitikimas.

Šauniai padirbėjome. Aktyviai dalyvavome praktiniuose mokymuose, gavome labai daug metodinės medžiagos kaip dirbti su jaunuoliais, kuriems sunkiau sekasi išreikšti savo jausmus. Turėjome „kietą“ lektorių iš Turkijos, kuris labai rimtai žiūri į savo darbą ir nei minutės nepraleido veltui – išspaudė iš mūsų viską ką galėjoJ. Na, bet mums, atvykusiems iš Lietuvos, Graikijos, Rumunijos, UK,  labai pasisekė – ne tik gavome naudingų žinių, praktinių patarimų dirbant su jaunimo darbuotojais bei jaunuoliais, bet ir kultūrinės programos turėjome nemažai. Spėjome kiek tik galėjome: aplankėme Kapadokijos regiono įžymiąsias vietas, lindome net ir į tuos urvus ir požeminius miestus, kuriuose dar iki 1924 m. gyveno žmonės. Nerealu buvo visa tai savo akimis pamatyti. 

 
Apie projektą „Atrask save“ – Šiaulių regioninėje televizijoje!
Balandžio 18 d. Šiaulių miesto savivaldybėje vyko spaudos konferencija, skirta skleisti informaciją apie projektą „Atrask save“. Spaudos konferencijoje dalyvavo Vietos JGI koordinatorės Šiaulių mieste Indrė Katauskienė (iš VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuro), Giedrė Paliulienė (iš Šiaulių jaunimo centro) ir Šiaulių teritorinės darbo biržos Šiaulių skyriaus specialistė – koordinatorė Laura Každailytė. Reportažus apie projektą gali pasižiūrėti čia:
 
 

 
 

 
„Atrask save“
LDB projekte „Atrask save“ esame užmezgę platų bendradarbiavimo tinklą su įvairiomis Šiaulių m. organizacijomis, įstaigomis, mokyklomis.Draugaujame ir su Šiaulių miesto ir rajono PK viešosios policijos skyriumi. Mus visuomet mielai priima bendruomenės pareigūnų grupės vyresnioji specialistė Danutė Jakubkienė. Balandžio 14 d. lankėmės Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Šiaulių skyriuje, susitarėme draugauti, pasiūlėme savo pagalbą. Indrė Katauskienė, paskatinta Šiaulių teritorinės darbo biržos Šiaulių skyriaus specialistės – koordinatorės Lauros Každailytės, tapo draugijos savanore.
 

 
Balandžio 5 d., pas mus lankėsi LDB kartu su JRD įgyvendinamo projekto „Atrask save“ koordinatorė Viktorija Znojevaitė. Viktorija kartu su vietos JGI koordinatorėmis Indre ir Gintare prie arbatos puodelio kalbėjosi apie mokymus, kurie vyko Kaune kovo mėn., atsakė į kilusius klausimus, pateikė pasiūlymų, kaip pritraukti neaktyvių jaunuolių.
Iki kitų susitikimų!

 


Konferencija ir mokymai Florencijoje
Kovo 21 - 25 d. Florencijoje (Italijoje) vyko antrasis projekto „Museums Arts and Alzheimer“ (MA&A) partnerių susitikimas. Dienotvarkė buvo įtempta - reikėjo tiek daug padaryti! Pirmąją dieną daug diskutavome, kaip turėtų atrodyti internetinė mokymosi platforma apie edukacinių programų kūrimą muziejuose žmonėms, sergantiems demencija, ir vadovą, skirtą gerinti bendravimą tarp Alzheimeriu sergančių ir juos globojančių žmonių. Butler Gallery darbuotoja Bairbre-Ann Harkin partneriams pravedė užsiėmimą apie kalbą, kurią naudojame kalbėdami apie negalią ir demenciją. Antrąją dieną vyko tarptautinė konferencija apie meno prieinamumą žmonėms, turintiems demenciją ir jų globėjams. Konferencija susilaukė didelio populiarumo ir susirinko netgi 200 žmonių. Po konferencijos visi rinkosi į Marino Marini muziejų ir dalyvavo užsiėmimuose, kuriuos vedė partneriai iš Vokietijos, Italijos, Airijos ir Lietuvos. Buvo įdomu pamatyti, kaip dirba savo srities profesionalai. Trečiąją dieną išbandėme šokio ir judesio terapiją muziejuje ir visi bendrai atvirojoje studijoje lipdėme bendrą kūrinį. Ketvirtąją ir penktąją dieną intensyviai dirbome, diskutavome ir kūrėme muziejų edukatoriams skirtą programą.
 

Balandžio 1 d. JGI vietos koordinatorė Indrė Katauskienė susitiko su Šiaulių Teritorinės Darbo Biržos darbuotoja Laura Každailyte. 
 
Kolegės neformalioje aplinkoje aptarė Jaunimo garantijų iniciatyvos  projektą „Atrask save“, kuris Šiaulių mieste jau įgauna pagreitį. 
Susitikimo metu Indrė ir Laura aptarė NEET jaunuolių įtraukimo į projektą procesą, sunkumus, su kuriais susiduriama, ir pasidžiaugė pirmaisiais rezultatais.
Taip pat kolegės susitarė toliau tęsti glaudų bendradarbiavimą ir dalintis patirtimi.
 
Projektą „Atrask save“ įgyvendina Lietuvos darbo birža bendradarbiaudama su Jaunimo reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto lėšų.
 
 
 

 

Projektas „Atrask save“ įgauna pagreitį!

 
Mūsų organizacija, kuri įgyvendina projektą "Atrask save" Šiaulių m., jau turi pirmuosius dalyvius!!!!!  Projektas yra skirtas 15-29 m. jaunuoliams, kurie šiuo metu nesimoko, niekur nedirba ir nesavanoriauja. Šiame projekte norime padėti jaunuoliams pažinti save, įgyti daugiau pasitikėjimo, patobulinti socialinius ir gyvenimo įgūdžius ir motyvuoti juos imtis norimos veiklos.
Darbas vyksta intensyviai ir kasdien bendraujame su potencialiais dalyviais. Daugiau informacijos apie projektą http://www.jrd.lt/jgi-igyvendinimo-projektas-atrask-save
Projektą „Atrask save“ įgyvendina Lietuvos darbo birža bendradarbiaudama su Jaunimo reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto lėšų.
 

 


Emocijų kupina diena Lapiuose 

 
Kovo 21-22 dienomis Lapių pagrindinėje mokykloje (Klaipėdos rajone), pedagogai rinkosi į VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos biuro organizuojamus mokymus tema „Darbas su agresyviais vaikais ir paaugliais“. Mokymų užduotys suteikė galimybę dalyviams išbandyti kitą nei įprasta, - auklėtinio, vaidmenį, pažinti jo/ jos poreikius, patyrinėti elgesio ir emocijų ryšį, grįžtamojo ryšio svarbą bei principus.
 


Mokymai Ylakių globos namuose
 
2016 m. kovo 3 dieną Ylakių globos namuose kartu su Skuodo globos namų, Žemaičių Kalvarijos Caritas skyriaus globos namų ir Rietavo socialinės globos namų socialinėmis darbuotojomis turiningai praleidome laiką: mokėmės kūrybiškai spręsti darbe iškylančias problemas, tobulinome savo bendravimo įgūdžius, atsikratėme bendravimo baimių, vaidinome įvairias problemines situacijas bei sprendėme įvairias konfliktines situacijas. Kodėl vaidinome? Tai, kad mokymų tema “Problemų sprendimas Forumo teatro metodu” kitaip ir neleistų pažvelgti į esamas bei kylančias problemas iš arčiau. Tai puiki priemonė, įtraukianti visus mokymo dalyvius į mažą spektaklį, kuriame dramatiškai parodoma socialinė, aktuali auditorijai, problema bei kartu atrandami įvairūs sprendimo būdai. 
 
Lektorė Asta Jaseliūnienė
 


Mokymai tema „Darbas su agresyviais klientais“
 
Socialiniai darbuotojai bei jų padėjėjai, dirbantys su socialinės rizikos šeimomis, suaugusiais žmonėmis, turinčiais psichikos negalią, dirba pavojingą darbą. Lankydamiesi rizikos šeimose, spręsdami joje kylančius ginčus, ne vienas jų patiria psichologinę įtampą, stresą, agresijos išpuolius, kartais net smurtą. Todėl labai svarbu turėti žinių apie agresijos valdymo metodus bei jų praktinį pritaikymą. 
2016 m. vasario 24-25 dienomis Šilalės rajono socialinių paslaugų namuose socialinį darbą dirbantys specialistai dalyvavo mokymuose tema „Darbas su agresyviais klientais“, kuriuos vedė VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuro lektorė Asta Jaseliūnienė. Mokymų metu dalyviai labai aktyviai dalyvavo įvairiuose praktiniuose, vaidybiniuose užsiėmimuose, mokėsi atpažinti agresyvaus elgesio ženklus, tinkamai sureaguoti į įvykį, analizuoti ir nustatyti agresijos priežastis, parinkti bendravimo ir tam tikras elgesio strategijas bendraujant su agresyviais klientais. 
Šiuose paslaugų namuose dirba šauni komanda, kuri nors ir išsiskaidžiusi po įvairias seniūnijas, tačiau sugeba išlaikyti tokį branduolį į kurį norisi visada sugrįžti.

 

 


 

Užsukite į NVO komunikacijos erdvę!

Projekto NVO gebėjimų ir tinklo stiprinimas: “Darbas su agresyviu/ smurtaujančiu jaunimu” kontekste sukūrėme naują ir, tikimės, iš tiesų naudingą, komunikacijos tarp organizacijų priemonę,  NVO komunikacijos erdvę. Šioje erdvėje kviečiame dalintis informacija, metodais, kontaktais, renginiais, bei visu tuo, kas gali būti naudinga profesinėje veikloje (o galbūt ir asmeniniame gyvenime). Čia pat rasite ir apskritojo stalo diskusijų metu išsakytomis mintimis, pasidalintais metodais paremta metodika, kurią pavadinome „Socialinio eismo ypatumai: darbas su agresyviu/ smurtaujančiu jaunimu“. 
Laukiame Jūsų Mūsų visų erdvėje!  Čia : http://zispb.lt/moodle/
Projektą finansuoja socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

 
2015-liktieji papildė nevyriausybinių, su agresyviu jaunimu dirbančių, organizacijų darbo priemonių kraitį  
 
VŠĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras (VšĮ ŽISPB), besibaigiant metams, baigia ir pusmetį trukusį projektą „NVO gebėjimų ir tinklo stiprinimas: darbas su agresyviu ir smurtaujančiu jaunimu“. Kartu sukūrėme metodų rinkinį bei NVO komunikacijos erdvę, taip pat turėjome įdomių, naudingų diskusijų ir smagiai praleisto laiko. Ačiū visiems prisidėjusiems ir dar prisidėsiantiems ateityje! 
 


Projektas "Competent To Do" baigėsi. Norime su jumis pasidalinti pagrindiniu rezultatu. Kviečiame nemokamai parsisiųsti vadovą, kaip dirbti su bausmę atliekančiomis (atlikusiomis) moterimis:
 
 

Pirmasis Erasmus+ KA2 projekto A4A („Meno panaudojimas gerinti žmonių psichinę sveikatą socialinėje priežiūroje“) partnerių susitikimas Lapkričio 27-29 d. Duisburge (Vokietija) vyko pirmasis projekto A4A partnerių susitikimas.
Susitikimas vyko Wilhelm Lehmbruck‘o muziejuje (http://www.lehmbruckmuseum.de/?lang=en ), kur mus svetingai sutiko meno edukatorė Sybille. Projekto konsorciumą sudaro po dvi organizacijas iš Lietuvos ir Italijos, ir po vieną iš Vokietijos ir Airijos.
Pirmąją dieną partneriai kalbėjo apie administracinius projekto valdymo aspektus. Vakare aplankė kultūrinę ir meno erdvę, kasmet pritraukiančią apie 1 mln. lankytojų - Landschaftspark Duisburg-Nord (http://www.landschaftspark.de/der-park). 
Antrąją ir trečiąją dienas partneriai daug diskutavo apie projekto veiklų įgyvendinimą, susitikimų datas, žmonių, sergančių demencija, ir jų globėjų įtraukimą, komunikacijos su juos prižiūrinčiais specialistais, šeimos nariais gerinimą per menines veiklas. 
Daugiau informacijos apie projektą galite rasti paspaudę ant nuorodos http://zispb.lt/projektai/art4alz
 
Jeigu norite gauti informacijos apie projektą ir jo rezultatus, užpildykite trumpą formą, kurią rasite paspaudę ant nuorodos: https://docs.google.com/forms/d/1GVC1M4OE28-M0atevQHLRfMFZoJriugAaZTeIQYM-LA/viewform?usp=send_form
 

 
 
 
 

 


Spalio 23 d. Kaune, Parapijos namuose, Lietuvos priklausomybės ligų reabilitacijos bendruomenių asociacijos iniciatyva vyko socialinių darbuotojų bei jų padėjėjų kvalifikacijos kėlimo kursai tema „Socialinių darbuotojų ir klientų santykių gerinimas“.
Mokymai pasižymėjo ne tik dideliu dalyvių skaičiumi (61), bet ir jų aktyvumu dalyvaujant diskusijose, keliant probleminius klausimus. Labiausiai gilintasi į emocinio intelekto, emocinių reakcijų valdymo bei klientų motyvacijos temas.
 

Lapkričio 2-3 dienomis Vaikų globos namuose „Nykštukas“ vyko kvalifikacijos kėlimo socialiniams darbuotojams bei jų padėjėjams skirti kursai tema "Darbas su agresyviais vaikais ir paaugliais".
Mokymuose dalyvavo 25 globos namuose dirbantys specialistai (socialiniai darbuotojai, socialinių darbuotojų padėjėjai, užimtumo spec.). Užsiėmimų metu glaustai prisiminę agresijos priežastis bei tinkamus reagavimo į agresyvų elgesį būdus, didesnę dalį laiko skyrėme realių, aktualių atvejų analizei. Darbui naudojome patikrintus tradicinius metodus (grupinį darbą, diskusijas ir pan.), taip pat išbandėme ir inovatyvius, kūrybiškus problemos supratimo ir sprendimo būdus (t.y. vaidmeninius žaidimus, socialinį atomą ir kt.). Visų mokymų metu dalyviai atvirai dalinosi mintimis, vertino naudojamų metodų efektyvumą bei galimybes pritaikyti žinias ir įgūdžius darbe.
 

Spalio 27-29 d. Šiauliuose vyko antrasis projekto „DSH Positive Choices“ partnerių susitikimas. Pas mus atvyko partneriai iš Graikijos, Rumunijos, Jungtinės Karalystės ir Turkijos. 
Projekto partneriai pirmąsias dvi dienas dalyvavo mokymuose, kuriuos vedė mūsų mokymų vadovės Indrė Katauskienė, Justina Kiudytė, Viktorija Paškauskaitė ir Gerda Žymantaitė. Partneriams iš užsienio buvo pristatytas Forumo teatro metodas ir jo technikos (nematomas, vaizdinių, laikraščių ir kt. teatras). Grįžę į savo šalis jaunimo darbuotojai taikys šiuos metodus su jaunuoliais, kuriems sunku reikšti emocijas (pasižymi aleksitimija*).
Trečiąją dieną vyko projekto darbuotojų susitikimas. Partneriai pristatė nuveiktus darbus po mokymų Plimute – visi partneriai turėjo perteikti mokymų medžiagą jaunimo darbuotojams savo šalyse, taip pat buvo susitarta dėl kito susitikimo Atėnuose 2016 m. sausio mėn. 
*1967 m. R. Sifneos atkreipė dėmesį, kad kai kurie jo pacientai nesugeba žodžiai įvardyti savo ir kitų žmonių jausmų. Toks reiškinys buvo pavadintas aleksitimija.
 

VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras įžanginiai socialinių darbuotojų padėjėjų mokymai tema „Socialinio darbo pagrindai individualios priežiūros personalo darbuotojams“ įtraukti į Lietuvos darbo biržos neformalaus profesinio mokymo programų sąrašą.

Įdarbinant socialinio darbuotojo padėjėju asmenį, registruotą Lietuvos darbo biržoje, ir sudarius trišalę sutartį mokymo išlaidas dengia Lietuvos darbo birža.

Daugiau informacijos tel. (841) 211123 arba 8616 34383


Paskutinis projekto „Competent To Do“ susitikimas
 
Rugsėjo 3-4 d. socialinių programų koordinatorė Gintarė Černikienė dalyvavo paskutiniajame projekto „Competent To Do“ susitikime Liublianoje (Slovėnija). Susitikimą organizavo projekto koordinatoriai CDI Univerzum. Partneriai apibendrino įgyvendintas veiklas ir aptarė, ką dar reikia padaryti iki projekto pabaigos spalio pabaigoje. Daugiausia dėmesio buvo skirta pagrindiniam projekto rezultatui – „Vadovas specialistams, vedantiems mokymus įkalintoms moterims (arba išėjusioms į laisvę). 
Dar liko daug darbo, tad pasiraitykim rankoves!
Daugiau informacijos apie projektą adresu www.competenttodo.com arba Facebook paskyroje.


Nevyriausybinių organizacijų atstovai susitiko paskutinei bendrai diskusijai
 
Liepos 21d. įvyko paskutinė VŠĮ ŽISPB vykdomo projekto "NVO gebėjimų ir tinklo stiprinimas" apskritojo stalo diskusija. Šįkart su kolegomis iš nevyriausybinių organizacijų įvertinome atlikto bendro darbo rezultatą  darbui su į agresiją ir smurtą linkusiu jaunimu metodiką. Metodika susideda ne tik iš konkrečių metodų rinkinio, bet ir turi bendrą, jaunimui gerai suprantamą, patrauklią tematiką. Daugiau informacijos netrukus.
Projektą finansuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
 

Darbinga vasaros pradžia
 
Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuro (ŽISPB) darbuotojos šią vasarą turėjo net tris skirtingų projektų partnerių susitikimus.
Pirmasis šią vasarą tarptautinis vizitas birželio 15-19 dienomis vyko Cornwall, Jungtinėje Karalystėje kuomet susitiko Grundtvig mokymosi partnerysčių projekto „A Positive Journey“ partneriai. Deja, tai jau  paskutinis šio įkvepiančio projekto susitikimas. Korvolyje baigiamosios konferencijos metu visi projekto partneriai pristatė per dvejus metus nuveiktus darbus ir apžvelgė visas sėkmės istorijas, kurias pavyko surasti. Partneriai iš Jungtinės Karalystės į konferenciją pasikvietė svečius, kurie patys papasakojo savo sėkmės istorijas. 
 
Susitikimo metu taip pat lankėmės dviejuose išskirtiniuose projektuose: „Wave Project“ ir „Community Farm“. „Wave Project“ padeda atsipalaiduoti, numalšinti nerimą ir stresą, susirasti draugų bangose, plaukiojant ant banglenčių, tiems asmenims, kurie turi protinę ar fizinę negalią. Bendruomenės ūkyje ekologiškai auginamos įvairios prieskoninės žolelės, uogos ir daržovės. Žemės plotai skiriami šeimoms, kurios patiria finansinių sunkumų tam, kad pačios galėtų užsiauginti sau maisto. 
 
 
 
Birželio 28 – Liepos 1 dienomis Šiauliuose lankėsi tarptautinės jaunimo iniciatyvos Erasmus+ projekto „Forgotten Treasure“ partneriai. Iš Lenkijos, Vengrijos ir Kroatijos atvyko 17 jaunuolių, kurie kartu su ŽISPB jaunaisiais savanoriais surengė per metus keturiose šalyse rastų „lobių“ fotografijų parodą, šią parodą iki rugsėjo vidurio galite išvysti Šiaulių universiteto bibliotekos antrajame aukšte. Susitikimo metu taip pat lankėmės Kurtuvėnų regioniniame parke, kuriame jodinėjome su žirgais, žaidėme senovinį dvaro žaidimą – Kroketą, ir apžiūrėjome Kurtuvėnų bažnyčią bei jos rūsius.

Liepos 6 – 10 dienomis Gerda Žymantaitė, Asta Jaseliūnienė ir Gintarė Černikienė vyko į Jungtinę Karalystę Plymouth miestą. Ten vyko pirmasis Erasmus+ strateginės partnerystės „DSH Positive Choices“ projektas. Dvi susitikimo dienas vyko projekto dalyvių – jaunimo darbuotojų mokymai, apie tai, kaip padėti jauniems asmenims išlaikyti teigiamą psichologinę savijautą, apsisaugoti nuo depresijos ir įveikti stresą. Gauta mokymų medžiaga bus išstudijuota ir pritaikyta Lietuvos jaunuoliams, o įgytos žinios perduotos su jaunimu dirbantiems asmenims. Registracija į šiuos mokymus bus paskelbta netrukus.
 
 
 
 
 

Apskritojo stalo diskusija
 
Birželio 26d. vyko trečioji VŠĮ ŽISPB vykdomo projekto "NVO gebėjimų ir tinklo stiprinimas" apskritojo stalo diskusija. Šįkart susitikę su NVO su į agresiją linkusiu jaunimu dirbančiais kolegomis aptarėme pirminį metodikos modelį, pasidalinome pastebėjimais bei pasiūlymais šio modelio korekcijai. Čia pat, diskusijos metu, patys išbandėme keletą siūlomų metodų.
Baigiamoji apskritojo stalo diskusija planuojama liepos mėnesį.
Projektą finansuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
 

NVO gebėjimų ir tinklo stiprinimas

 
VšĮ ŽISPB vykdo projektą "NVO gebėjimų ir tinklo stiprinimas" bei rengia apskritojo stalo diskusijas. Diskusijose dalyvauja nevyriausybinių organizacijų darbuotojai iš Šiaulių miesto ir regiono, dirbantys su agresyviais ir į smurtą linkusiais jaunais žmonėmis. 
Gegužės mėn. vykusių diskusijų metu, smurto prevencijos/ intervencijos specialistai iš NVO bei svečiai iš vyriausybinio sektoriaus, aptarė sunkumus, su kuriais susiduria, siekdami suteikti efektyvią pagalbą smurtaujančiam/ agresyviam jaunimui, išskyrė aktualiausias problemas bei teikė pasiūlymus, kaip turėtų atrodyti nauja efektyvi metodika. 
Po pirminės situacijos analizės bei apsikeitimo idėjomis, NVO darbuotojai su kitais kolegomis pasidalino konkrečiais, veiksmingais darbo su į smurtą/ agresiją linkusiu jaunimu metodais, projekto vadovė apskritojo stalo diskusijų dalyvių vertinimui pateikė keletą naujų technikų, skirtų darbui su šia tiksline grupe. Diskusijos dalyviai vertino pristatytų metodų pritaikomumą įvairiose situacijose, analizavo jų veiksmingumo priežastis (kaip šios metodikos padeda atskleisti esminę problemą, kokius įgūdžius padeda ugdyti ir pan.).
Remdamasi diskusijų metu išsakytomis mintimis ir stimulinės medžiagos analizės rezultatais, projekto vykdančioji organizacija (VŠĮ ŽISPB) šiuo metu rengia pradinę metodikos versiją. Kita apskritojo stalo diskusija bus skirta parengtos metodinės priemonės aptarimui ir tobulinimui. 
Projektą finansuoja LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
 
 

2015 m. liepos 14-21 dienomis VšĮ Žmogiškųjų išteklių ir plėtros biuro savanorės dalyvavo Stambule (Turkijoje) vykusiuose tarptautiniuose jaunimo darbuotojų mainuose - mokymuose tema: “Pasaulis be diskriminacijos: susiduriant su galios santykiuose panaudojimu kasdieniniame gyvenime” (angl. A World without Discrimination: Dealing with Power Relations in Daily Life).
Jaunimo darbuotojai bei kiti su jaunimu dirbantys specialistai iš 12 europos šalių šešias mokymų dienas intensyviai gilinosi į išskirtinai praktiniais metodais pagrįstą medžiagą (užsiėmimuose naudotos forumo teatro, vaidmenų, simuliacinių žaidimų technikos; dalis užduočių buvo atliekamos čia pat, gatvėje.) Be įvairiapusiškos mokymų programos, dalyviai turėjo puikią progą susipažinti tiek su Turkijos sostine, tiek užmegzti naujus profesinius bei asmeninius kontaktus visoje europoje. 
 

Mokymai tema ,,Darbas su agresyviais klientais"
 
Įvairių sričių darbuotojai vis dažniau susiduria tiek su verbaline, tiek su fizine klientų agresija ir turi gebėti ne tik atpažinti ankstyvas galimos agresijos apraiškas, bet ir mokėti tinkamai sureaguoti į įvykį. Todėl visus, kuriems tai labai aktualu, gegužės 5-6 dienomis pakvietėme į mokymus tema ,,Darbas su agresyviais klientais". Mokymai vyko Kalvarijos socialinės globos namuose. Dalyvavo net 18 specialistų.
Mokymų metu dalyviai buvo supažindinti su agresijos teorijomis, formomis ir apraiškomis socialiniame darbe, su agresijos pasireiškimo priežastimis ir jos sąsajomis su lytimi, amžiumi, ligomis bei emocijomis.
Praktinių užduočių metu dalyviai buvo įtraukti į darbą grupelėse - tai leido įvertinti teorines žinias, pažinti agresiją, rasti agresyvaus elgesio keitimo būdų, pykčio valdymo formų, kurti antiagresyvią aplinką. Įvairūs pratimai leido plėsti emocinę kompetenciją.
Šių mokymų tikslas - pasiūlyti efektyvių priemonių (metodų), suteikti teorinių žinių, praktinių įgūdžių, keliančių specialistų asmenines ir profesines kompetencijas.
Mokymų metu buvo analizuoti realūs, aktualūs atvejai, pristatyti, ir čia pat išbandyti, nauji, moksliniais tyrimais pagrįsti, kūrybiški metodai darbe kylantiems (asmeniniams ir profesiniams) sunkumams spręsti. Sukurta saugi erdvė skatino atviras diskusijas, mokymąsi vienoms iš kitų, dalinimąsi patirtimis, įžvalgomis.
 

Ketvirtasis projekto „A Positive Journey“ partnerių susitikimas Italijoje 
 
Balandžio 20-24 d. Italijos pajūrio mieste Rimini vyko jau ketvirtasis projekto „A Positive Journey“ (liet. „Pozityvi kelionė“) partnerių susitikimas.  Iš „Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuro“ vyko projekto koordinatorė Gerda Žymantaitė, Asta Jaseliūnienė ir Gintarė Černikienė. 
Partneriai iš Lietuvos, Jungtinės Karalystės, Italijos ir Graikijos pasidalino idėjomis, kokiuose informacijos šaltiniuose galima viešinti projekto rezultatus, aptarė tolimesnius darbus, pasirengimą galutinei projekto ataskaitai. 
Projekto pagrindinis tikslas – sudaryti sąlygas žmonėms patyrusiems sunkumų pasidalinti savo sėkmės istorijomis, kaip jie sugebėjo atsitiesti ir džiaugtis gyvenimu. Šio susitikimo metu buvo papasakotos net 5 sėkmės istorijos! Taip pat lankėmės dviejose Rimini įstaigose, kurios teikia priežiūros, konsultavimo ir mokymo paslaugas negalią turintiems asmenims: „Zavatta Centre“ ir „Residenza psichiatrica II Glicine“. 
Sėkmės istorijas galite rasti: http://www.apositivejourney.com/lt/ 

 


4-asis projekto COMPETENT TO DO partnerių susitikimas
 
Balandžio 28-29 d. Šiauliuose lankėsi projekto „COMPETENT TO DO“ partneriai iš Slovėnijos, Kroatijos ir Vokietijos. Tai buvo jau ketvirtasis  jų susitikimas. Per dvi susitikimo dienas reikėjo spėti daug nuveikti. Pirmąją dieną socialinių programų koordinatorė Gintarė Černikienė ir Ula Brank Pečko pristatė, kaip sekėsi vykdyti bandomuosius mokymus Panevėžio pataisos namuose (Lietuva) ir moterų kalėjime Ig (Slovėnija). Projekto vidiniai vertintojai ir išorinė ekspertė pristatė savo pastebėjimus apie socialinių ir verslumo kompetencijų mokymus, kurie vyko sausio-balandžio mėn. Lietuvoje. Slovėnijoje šie mokymai  užsitęs iki gegužės mėn. pabaigos. Po įtempto pirmojo pusdienio partneriai nuvyko susipažinti su Panevėžio moterų pataisos namais. Kadangi dauguma projekto partnerių dirba įkalinimo įstaigose, jiems buvo įdomu daugiau sužinoti apie vienintelius tokius pataisos namus Lietuvoje. Antrąją susitikimo dieną projekto partneriai daugiausia dėmesio skyrė aptarti pagrindinį projekto produktą – gidą / vadovą specialistams sėkmingai vesti verslumo ir socialinių kompetencijų mokymus įkalinimo įstaigose.
Paskutinis projekto susitikimas numatytas rugsėjo 3-4 d. Liublianoje (Slovėnija)
Daugiau informacijos apie projektą www.competenttodo.com ir www.facebook.com/CompetentToDo
 


Mokymai pagal naujas programas įgauna pagreitį!

Lektorė Asta Jaseliūnienė Balandžio 2-3 d. Elektrėnuose veda mokymus tema „Darbas su agresyviais klientais“. Mokymuose dalyvauja net 26 specialistai iš Elektrėnų savivaldybės administracijos, socialinių paslaugų centro ir socialinės globos namų bei Beižionių vaikų globos namų.
Kiti mokymai tema „Darbas su agresyviais klientais“ vyks gegužės 13-14 dienomis.

Kovo 26-27 dienomis vyko mokymai socialiniams darbuotojams tema "Darbas su agresyviais vaikais ir paaugliais". Šių mokymų tikslas - pasiūlyti efektyvių priemonių (metodų), suteikti teorinių žinių, praktinių įgūdžių, keliančių specialistų asmenines ir profesines kompetencijas.
Mokymuose dalyvavo septynios įvairių profesijų atstovės (iš soc. darbo, pedagogikos, psichologijos sričių). Mokymų metu buvo analizuoti realūs, aktualūs atvejai, pristatyti, ir čia pat išbandyti, nauji, moksliniais tyrimais pagrįsti, kūrybiški metodai darbe kylantiems (asmeniniams ir profesiniams) sunkumams spręsti. Sukurta saugi erdvė skatino atviras diskusijas, mokymąsi vienoms iš kitų, dalinimąsi patirtimis, įžvalgomis.
Kiti mokymai „Darbas su agresyviais vaikais ir paaugliais“ vyks gegužės 7-8 dienomis.
 
 

Mokymai Panevėžio pataisos namuose

ŽISPB kartu su Panevėžio suaugusiųjų mokymo centro skyriaus darbuotojais nuo sausio mėn. vykdo užsiėmimus moterų pataisos namuose. Tikslas – tobulinti įkalinimo įstaigoje esančių moterų socialines ir verslumo kompetencijas, kurios palengvintų grįžimą į visuomenę ir (re)integraciją į darbo rinką. Mokymai vyksta pagal Europos Sąjungos finansuojamą Naujovių perkėlimo projektą COMPETENT TO DO (LDV-TOI-2013-1-SI1-LEO05-05355). Pataisos namuose buvo atrinktos 9 moterys, kurios mokosi kompiuterinio raštingumo pagrindų, dirbti komandoje, konstruktyviai spręsti konfliktus, klausosi paskaitų apie verslo kūrimo pradžią. Užsiėmimus veda mokymų vadovai, kurie dalyvavo projekto organizuotuose mokymuose Berlyne. Mokymai vyks iki 2015 m. balandžio mėn.

 

Pirmasis projekto „Prarasti lobiai“ susitikimas Lenkijoje

Erasmus+ projekto „Forgotten Treasure“ partneriai lapkričio 23 d. susitiko Lenkijoje Karpatų kalnų papėdėje Huta Polanska vietovėje. Iš Lietuvos vyko Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biure dirbanti šio projekto koordinatorė Gerda Žymantaitė ir trys savanoriai: Akvilina Šarauskaitė ir Airidas Banevičius iš Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos bei Ignas Jaseliūnas iš Šiaulių Simono Daukanto gimnazijos.

Susitikimo metu buvo aptarta projekto idėja bei veiklos: vietinių lobių paieška, informacijos kaupimas apie juos, lobių pristatymas visuomenei. Taip pat partneriai lankėsi Mangura nacionalinio parko muziejuje bei dalyvavo susitikime su Lemkos etninės mažumos atstovu, kuris pristatė savo bendruomenės istoriją bei kultūrą.

Iš susitikimo dalyviai grįžo pilni naujų idėjų ir motyvacijos toliau sėkmingai plėtoti projekto veiklas.

 

 

 

  

 


Startuoja naujas kultūrinis projektas

Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras nuo rugsėjo 1 d. pradeda vykdyti naują projektą. „Pamirštas lobis“ (Forgotten  Treasure) – tai Erasmus+ projektas skirtas jaunimui, kuris domisi savo gyvenamąja aplinka, geba mėgautis nedideliais vietinės reikšmės lankytinais objektais ir taip plėtoti savo komunikacinius, organizacinius įgūdžius. Taip pat šiuo projektu siekiama parodyti vietiniams gyventojams, kad jų gyvenamojoje erdvėje esantys istoriniai ar kultūriniai objektai gali būti iš naujo atrasti ir būti įdomūs būtent jiems: ar jie žino šių vietų/objektų istoriją, ar jie žino, kiek lobių dar slypi šalia jų? Šios atrastos vietos gali tapti ne tik vietinių gyventojų laisvalaikio leidimo erdvėmis, bet ir skatinti turistinę regiono plėtrą.

Projekto metu jaunimo grupė ieškos įdomių, pamirštų erdvių, esančių netoli jų, keliaus į jas siekdami iš arčiau jas pažinti, nufotografuoti. Taip pat rinks informaciją apie šias vietas iš senolių ir istorikų. Surinkę pakankamai informacijos parengs savo lobių ekspoziciją, kuria dalinsis su vietine bendruomene, turizmo informacijos centrais ir projekto partneriais iš kitų Europos šalių.

Projekto partneriai:
Lenkija - GOKiR;
Vengrija - Kistarcsa Cultural Association;
Kroatija - Ludbreska udruga mladih entuzijasta.


 Trečiasis projekto „Pozityvi kelionė“ partnerių susitikimas Šiauliuose rugsėjo 8-12 dienomis

Rudens pradžioje Šiauliuose vyko trečiasis projekto partnerių susitikimas. Jame dalyvavo projekto partneriai iš Graikijos, Jungtinės Karalystės, Italijos ir Lietuvos. Šis susitikimas buvo skirtas aptarti nuveiktus darbus ir būdus, kaip randami žmonės „Pozityvios kelionės“ istorijoms.

Antroji susitikimo diena buvo skirta vizitams į įstaigas, kurios rūpinasi protinę ar psichinę negalią turinčiais žmonėmis. Lankydamiesi Psichikos dienos stacionare apžiūrėjome daugybę skirtingų terapijos kambarių, o didžiausią įspūdį paliko moderniausias Lietuvoje multisensorinės terapijos kambarys. Taip pat aplankėme Aukštelkės socialinės globos namus, kurie tiekia globą suaugusiems asmenims, turintiems psichikos ar proto negalią. Šių vizitų metu projekto partneriai turėjo galimybę palyginti socialinės globos institucijas ir socialinės globos sistemas skirtingose Europos valstybėse bei parsivežti naujų idėjų.

Į susitikimo edukacinę ir kultūrinę programą buvo įtrauktas duonos kepimo užsiėmimas Žaliūkių malūnininko sodyboje, kur kiekvienas dalyvis išsikepė savo naminės duonos kepalėlį! Kultūrinės programos metu taip pat žvilgtelėjome į senovinį gatvinį kaimą Kleboniškėse, kur turėjome galimybę susipažinti su senovės lietuvių kasdiene gyvenamąja aplinka. Lankydamiesi Pakruojo dvaro komplekse patyrėme jau kitokį – senųjų aristokratų – gyvenimą.

Taigi, susitikimo metu derinome projektinę bei kultūrinę veiklą. Visi dalyviai paliko Lietuvą su šypsenomis veiduose. Apibendrinant visą susitikimą būtų galima pasakyti: „Tai ne pabaigos pradžia, o tik pradžios pabaiga!“

 


Trečiasis projekto „Competent To Do“ partnerių susitikimas Zagrebe (Kroatija)

2014 m. rugsėjo 4-5 d. d. socialinių programų koordinatorė Gintarė Černikienė dalyvavo jau trečiajame projekto COMPETENT TO DO - „Kompetencijų, kurios padėtų tobulinti įkalinimo įstaigose esančių arba išėjusių moterų verslo ir socialines kompetencijas, mokymų vadovams perkėlimas“ – partnerių susitikime Zagrebe. Susitikime taip pat dalyvavo projekto koordinatorius Albert Štrancar iš CDI UNIVERZUM (Slovėnija), Silke Faubel iš FCZB (Frauen Computer Zentrum Berlin) (Vokietija), Toni Vrana iš Centre Spirala (Slovėnija), Matej Brank ir Tatjana Brank Pečko iš MIT (Institution for a wider social acceptability and acceptance) (Slovėnija).

Dvi darbo dienos buvo labai produktyvios. Partneriai susitarė dėl veiklų atlikimo terminų, aptarė, kas buvo atlikta iki šiol, nutarė, kad bandomieji mokymai (ugdantys įkalintų moterų socialines ir verslumo kompetencijas), bus organizuojami 2015 m. sausio – kovo mėn. Juos ves mokymų vadovai, kurie dalyvavo mokymuose 2-ojo susitikimo metu Berlyne balandžio pradžioje.

Antrąją susitikimo dieną Kroatijos Teisingumo ministerijos atstovės pristatė Kroatijos kalėjimo sistemą, ypatingą dėmesys buvo atkreiptas į įkalinimo įstaigose esančių asmenų išsilavinimo galimybes.

Kitas projekto susitikimas planuojamas 2015 m. balandžio 28-29 d. Šiauliuose.

Iki bandomųjų mokymų pradžios dar reikia labai daug nuveikti, tačiau projekto partneriai noriai ir stropiai tam ruošiasi.

Daugiau informacijos apie projektą galima rasti adresu www.competenttodo.com arba Facebook paskyroje www.facebook.com/CompetentToDo

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

balandžio 3-4 d. d. Šiauliuose organizuojame socialinio darbo specialistų mokymus tema "Darbas su agresyviais klientais", 16 akad. val., kaina 50.00 € asmeniui. Daugiau informacijos tel. 8616 34383