Asta Jaseliūnienė

 

Asta Jaseliūnienė
Direktorė


Asta Jaseliūnienė yra įgijusi Socialinio pedagogo ir psichologo bakalauro laipsnį Šiaulių Universitete ir Socialinio darbo magistro laipsnį Mykolo Romerio Universitete. Šiaulių Nevyriausybinių organizacijų konfederacijos ir Šiaulių miesto savivaldybės Nevyriausybinių organizacijų tarybos narė. Turi 17 metų socialinio darbo patirtį dirbant su įvairią negalią turinčiais asmenimis, rizikos šeimomis, jaunimu. Šiuo metu aktyviai dirba su asmenimis, panaudojusiais smurtą bei nukentėjusiais nuo smurto artimoje aplinkoje.

Asta Jaseliūnienė sukaupė nemažą darbo patirtį parengdama programas ir vesdama mokymus  bei praktinius seminarus socialinį darbą dirbantiems asmenims temomis:
„Problemų sprendimas forumo teatro metodu“, kodas SD20150002.
„Time Slips“ ir kiti inovatyvūs socialinio darbo su senyvo amžiaus, dementiškais asmenimis metodai“, kodas SD20160031.
„Kūno kalba – ką iš tiesų sako klientas“, kodas SD20160032.
„Darbuotojų motyvacijos stiprinimas dirbant su klientais“, kodas SD20170051.
„Kaip įveikti kliento pasipriešinimą“, kodas SD 20150004.
„Socialinis darbas su agresyviais vaikais, paaugliais“, kodas SD596870938.
„Darbas su agresyviais klientais“, kodas 596870924.
„Bendravimo etiketas su žmonėmis turinčiais negalią“, kodas SD20150010.
„Bendradarbiavimas socialinio darbo komandoje“, kodas 596870923.
„Socialinio darbo pagrindai individualios priežiūros personalo darbuotojams“, kodas SDP 2015002.
 
Asta J. nuolat kelia kvalifikaciją įvairiuose seminaruose bei mokymuose, dalyvauja tarptautinėse ir nacionalinėse projektinėse veiklose. Sukaupusi 10-ies metų tarptautinių projektų rengimo bei koordinavimo patirties. Įgyvendinusi Mokymosi visą gyvenimą programos tarptautinius projektus:
Erasmus+ KA2 strateginė partnerystė (2017-2019), Projekto pavadinimas: „Councious use of natural resources“ – CONATURE, 2017-CZ01-KA204-035591.
Erasmus+ KA2 strateginė partnerystė (2016-2018), Projekto pavadinimas: „Ways of including low qualified ex offenders and ex prisoners to labour market“, 2016-1-LT01-KA204-023242.
Erasmus+ KA2 strateginė partnerystė (2015-2017), Projekto pavadinimas: „Harnessing the Arts for Wellbeing in mental Health and Social Care (Art4Alz)“, 2015-1-IT02-KA204-015349.
 ERASMUS+ KA2  strateginė partnerystė (2015-2017), Projekto pavadinimas: „DSH – Positive Choices“, 2014-2-UK01-KA205-012013.
 Erasmus+ KA2 strateginė partnerystė (2014-2015), Projekto pavadinimas: „Forgotten Treasure – Let‘s discover it!“, LLP-GRU-MP-2013-LT-00140.
LEONARDO DA VINCI (2013-2015), Projekto pavadinimas: „Competent to do do“, LDV-TOI-2013-1-SI1-LEO05-05355.
Grundtvig partnership (2011-2013), „Informal Gate Mentoring“, LLP-GRU-MP-2011-LT-00144.
 
Įgyvendindama tarptautinius projektus, rengia, organizuoja ir moderuoja įvairias tarptautines konferencijas, dirba ir bendradarbiauja su organizacijomis iš Italijos, Čekijos, Turkijos, Kipro, Vokietijos, Lenkijos, Latvijos, Islandijos, Farerų Salų, Norvegijos, Didžiosios Britanijos, Austrijos, Vengrijos ir Čekijos. Yra įgijusi žinių kultūrinių skirtumų srityje.