Agnė Raubaitė

Agnė Raubaitė
Psichologė
 
Agnė Raubaitė, įgijusi psichologijos bakalauro ir klinikinės psichologijos magistro laipsnį, turi 3 metų individualaus ir grupinio psichologinio konsultavimo darbo patirtį su socialinės rizikos šeimomis, vaikais, paaugliais, kompleksinių raidos sutrikimų turinčiais vaikais, psichikos sutrikimų turinčiais asmenimis. Profesinės domėjimosi sritys – priklausomybių psichologija, traumų psichologija, potrauminio streso sutrikimo prevencija ir intervencija, suicidologija, meno terapija, biblioterapija, rašymo terapija, gyvūnų terapija. 
Šiuo metu aktyviai dirba smurto artimoje aplinkoje srityje – konsultuoja asmenis, panaudojusius smurtą, taip pat nukentėjusius nuo smurto artimoje aplinkoje bei jo liudininkus. Dalyvauja kompleksinės pagalbos psichologinių sunkumų patiriančioms ar socialinių įgūdžių stokojančioms šeimoms teikime. Veda mokymus darbo su agresyviais vaikais, paaugliais, suaugusiaisiais ypatumų temomis socialiniams darbuotojams ir pedagogams. Dalyvauja įvairiuose tarptautiniuose projektuose. Profesinės žinios nuolat tobulinamos tarptautinių konferencijų ir mokymų metu.